info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Husbyggarna optimistiska

Husbyggarna är fortsatt optimistiska, medan företagen inom anläggningsverksamheten är mer försiktiga. Det visar senaste rapporten från Konjunkturbarometern.

Enligt Konjunkturbarometern för januari så har byggföretagens orderstock har fortsatt att stiga de senaste tre månaderna och bedömningen av orderstockens storlek är mer positiv än normalt. Även byggproduktionen har totalt stigit något och sysselsättningen har ökat. Skillnaderna mellan branscherna kvarstår även när det gäller förväntningarna. Husbyggarna är optimistiska och räknar med fortsatt stigande orderstock, ökat byggande och nyrekryteringar. Cirka 40 procent av husbyggarna uppger nu att arbetskraftsbrist utgör främsta hindret för verksamheten.
Företagen inom anläggningsverksamheten är däremot försiktiga i sina förväntningar och förutser ingen förbättring av läget de närmaste tre månaderna. På längre sikt är dock förväntningarna mer samstämmiga. Både hus- och som anläggningsbyggare räknar med att marknaden förbättras på ett års sikt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Husbyggarna optimistiska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig