info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hur ska ni stoppa svartjobb på bygget? – så svarar partierna

Alla vet: Byggbranschen lider av fusk, kriminalitet och svartjobb som tränger undan seriösa företag. Vad tänker partierna göra åt problemet?

Hur ska ni stoppa svartjobben på byggena?

 Moderaterna

”Det behövs fler och bättre inspektioner på svenska arbetsplatser. Likaså behöver sekretesshinder undanröjas så att berörda myndigheter kan dela relevant information med varandra, exempelvis uppgifter som framkommer vid arbetsplatsinspektioner. Reglerna kring arbetskraftsinvandring behöver fortsatt stramas åt”

 Miljöpartiet 

”Miljöpartiet har varit med och infört flera kontrollsystem de senaste åren för att skärpa tillsynen. Vi har till exempel infört krav på arbetsgivare att varje månad redovisa arbetsgivaravgifter och system med personalliggare, så att myndigheter ska kunna kontrollera vilka som arbetar på en arbetsplats.”

 Sverigedemokraterna 

”Det allra viktigaste är att ställa betydligt hårdare krav när det gäller arbetskraftsinvandringen. Det handlar bland annat om myndighetsprövning. Sedan vill SD att regionalt statligt avlönade skyddsombud ska ha tillträde till samtliga arbetsplatser, oavsett om det finns avtal eller inte. Ytterligare ett förslag är utökade preskriptionstider och hårdare straff för arbetsmiljöbrott.”

 Vänsterpartiet 

”Max två led av underentreprenörer vid offentlig upphandling. Mer resurser och ett fördjupat samarbete mellan myndigheter. Ett ökat fackligt inflytande genom att förtroendevalda på huvudentreprenören får full insyn bland underentreprenören längre ner på kedjan för att kontrollera villkoren.”

 Liberalerna 

”Fler oannonserade byggplatskontroller.  Vi tycker att myndigheter som Arbetsmiljöverket och även gränspolisen behöver kunna göra fler besök. Det ska vara ordentliga viten och straff när man upptäcker fel och brott. Man ska minska sekretessen mellan myndigheter så att man kan upptäcka när svart arbetskraft används.”

 Socialdemokraterna 

”Vi vill bygga ut de regionala arbetskriminalitetscentren och skärpa sanktionerna för utnyttjande av arbetstagare. Genom reformer som gör det svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad vill vi motarbeta de affärsmodeller som driver på arbetslivskriminaliteten.”

 Kristdemokraterna 

”Intensifierade kontroller och förebyggande arbete. Ökad samverkan mellan myndigheter, bland annat ska realtidskontroller kunna delas. Skärpta krav för arbetskraftsinvandring för att komma tillrätta med fusk/utnyttjande.”

 Centerpartiet 

”Fler regler och kontroller som gör att fusk och organiserad brottslighet kan stängas ute från byggarbetsplatserna. Men så länge som Sverige har så stor kompetensbrist inom byggsektorn som nu, är det svårt. Då tar företagen in arbetskraft utifrån och det är svårt att kunna kontrollera alla. Sverige måste utbilda många fler inom bygg och det är ytterst en fråga för byggfacket. Samarbetet mellan myndigheter måste också underlättas.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hur ska ni stoppa svartjobb på bygget? – så svarar partierna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig