info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hot om vite avvärjt

Uppsala kommun hotade med vite när Byggnads avdelning fann obetalda skatter hos en underentreprenör vid ett skolbygge. Kommunen har nu dragit tillbaka hotet.

Entreprenören Mauritz Bygg leder ombyggnaden av Nannaskolan i Uppsala och har anlitat ett stort antal underentreprenörer för jobbet. I november fann Byggnads avdelning företag bland underentreprenörerna som hade stora skatteskulder. Avdelningen slog larm vilket medförde att Uppsala Kommun inledde en utredning tillsammans med skatteverket. Samtidigt hotade kommunen Mauritz Bygg med vite om man inte kontrollerat sina underentreprenörer.

Utredningen har nu visat att det företag som misstänktes, Gi-Jo Bygg AB, inte har jobb på Nannaskolan. Det är i stället ett annat företag, Paulinas Fastighetsbolag, med samma ägare som Gi-Jo Bygg, som utför arbeten där. De anställda på Paulina, vars verksamhet tidigare varit vilande, har varit anställda på Gi-Jo Bygg innan de kom till Nannaskolan.
Eftersom Paulina inte har några betalningsanmärkningar avseende skatteinbetalningar kan arbetet fortsätta. Men kommunens projektchef, Thomas Thunblom, anser ändå enligt Uppsala Nya Tidning att Mauritz Bygg borde ha skött kontrollen bättre vid upphandlingen. Uppsala kommun kommer att följa upp med kontroller av underentreprenören under resten av byggtiden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hot om vite avvärjt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig