info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Höjda bygglöner från den 1 april

Det andra av tre avtalsår börjar den 1 april. Det betyder lönehöjningar. Utgående lön på bygg- och anläggningsavtalen höjs med 2:25 kronor per timme.

Förhandlingarna för ett år sedan, om nya avtal på byggområdet var ibland smidiga och snabba, ibland hårda och konflikfyllda. Men trots skillnaderna slutade de nästan utan undantag i nya treåriga avtal.
Den 1 april börjar det andra avtalsåret och därmed är det nya villkor som gäller. Här följer de viktigaste förändringarna, område för område:

Bygg- och anläggningsavtalen:
Utgående lön höjs med 2:25 kronor per timme. Bil- och maskinförares utgående löner höjs med 543 kronor per månad.
Grundlönen höjs med 3 kronor till 103 kronor per timme.
Ersättningar för övertid, skift och OB höjs med 1,8 procent.

VVS-avtalet:
Utgående lön höjs med 2:65 kronor per timme.
Lägsta lön höjs med 3:50 kronor per timme, till 102:75 kronor.
Ersättningar för övertid, skift och OB höjs med 2,67 procent.
Arbetstiden förkortas med ytterligare en ledig dag.
Restids- och beredskapsersättning höjs med 2,8 procent.

Kylavtalet:
Utgående lön för fullbetalda höjs 308 kronor per månad. En lokal pott på en procent av lönesumman fördelas från den 1 april.
Grundlönen höjs med 500 kronor per månad till 17 900 kronor.
Arbetstiden förkortas med en ledig dag.

Plåtavtalen:
Utgående löner höjs med 1:50 kronor per timme. Dessutom ska en pott på 1:25 kronor per timme fördelas individuellt från den 1 april.
Lägsta lön höjs med 4 kronor per timme, till 102 kronor för byggnadsplåt och ventilation och till 96:50 vid plåtbearbetning.
Arbetstiden förkortas med ytterligare en dag.

Glasavtalet:
Veckolönen höjs med minst 124 kronor, till lägst 3 505 kronor per vecka.
Övertidstillägget höjs till 56:50 kronor per timme på vardagar och till 100:50 kronor per timme på helgdagar.
Lägsta utgående semesterersättning höjs till 915 kronor per dag.
Arbetstiden förkortas med åtta timmar som kan tas ut under året.

Maskinavtalet:
Den utgående lönen för timavlönade höjs med 2:25 kronor per timme. Bil- och maskinförarnas utgående lön höjs med 543 kronor per månad, precis som för kollegorna på bygg- och anläggningsavtalen.
Också när det gäller grundlön och ersättningar är förändringarna lika som på bygg- och anläggningsavtalen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Höjda bygglöner från den 1 april

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig