info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Högtryck i byggbranschen

Sveriges Byggindustrier (BI) spår i en prognos fortsatta framgångar för byggbranschen i takt med den starka återhämtningen i svensk ekonomi. Bygginvesteringarna spås öka med 7 procent 2011 och med 4 procent 2012.

BI:s prognos gäller för 2011 och 2012. Under den perioden räknar de med att bostadsinvesteringarna utvecklas stark. BI spår även en uppgång för lokal- och anläggningsinvesteringar.

– Ett mycket starkt konjunkturläge sätter nu ett ordentligt avtryck i byggindustrin som generellt brukar släpa efter i konjunktursvängningarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Den positiva bilden kommer enligt BI leda till att bostadsbyggandet ökar under hela prognosperioden. Nybyggnadsinvesteringarna förväntas stiga kraftigt. Effekten av ROT-avdraget kommer att avta, men ändå ligga kvar på en hög nivå.

Den ökade aktiviteten i branschen kommer att leda till ökad sysselsättning. På BI uppskattar man behovet till mellan 20 000 och 25 000 tjänstemän/yrkesarbetare de närmaste två åren.

– Byggföretagen kommer att fortsätta behöva göra omfattande rekryteringar. Vi ser inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetarsidan framför oss, däremot kan det lokalt bli tillfällig brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, säger Johan Deremar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Högtryck i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig