info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Högriskjobb med faror överallt hyllas: "Det är finlir hela tiden"

Ett högriskprojekt med rivning, maskiner och en kraftigt strömmande älv. Nu har projektet fått Håll Nollans arbetsmiljöpris.

Man kan få även de svåraste jobb säkra, konstaterar Andreas Vallmark, miljöansvarig. Foto: Boliden Mineral

Det klassades av beställaren Boliden som ett högriskprojekt från start. Stora maskiner på liten yta, omgivna av den strömmande älven.
– Vi måste vara mitt ute i älven med tunga maskiner under en ganska lång period och vi konstaterade att vi får inte ha en olycka på dammvallen för det finns inga marginaler, berättar Andreas Vallmark, Boliden. Han var miljöansvarig för rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven.

Det gick över förväntan och nu har Boliden och entreprenören Skanska fått Håll Nollans årliga arbetsmiljöpris.

Svåra schaktjobb nära vatten. Foto: Boliden Mineral

Jobben utfördes cirka 100 meter från land på en fem till tio meter bred arbetsyta. Ett 20-tal personer var på plats som mest med tre grävmaskiner, fyra dumprar och en traktor. Det var också dykare i vattnet under en del av arbetet.

– Det går sakta på sådana här jobb. Det är finschakt, finlir hela tiden. Så det blir många mantimmar med riskfyllda uppgifter även om det inte är så stora volymer, säger Andreas Vallmark.

Det handlade om att riva en dammvall efter en gruva som lagts ner. Skanska började på bygget i juni förra året och jobbet var klart i november.

Det var ett knepigt arbete på flera sätt. Förutom de stora riskerna för arbetarna var detta också ett mycket känsligt miljöjobb. Här finns Skellefteås största dricksvattentäkt.

– En av de största riskerna var att grumla eller förorena vattnet, säger Andreas Vallmark.

För att motverka att föroreningar placerades hinder, i form av dukar, ut i vattnet.

Det måste få kosta att hantera de här riskerna på ett bra sätt

Boliden la ner mycket förberedande säkerhetsjobb inför upphandlingen. De fingranskade entreprenörerna som ville ha jobbet och hur de i detalj tänkte hantera säkerhetsriskerna.

Skanska var ett av de dyraste bolagen.
– Vi valde dem som gav det bästa intrycket och som hade en genomtänkt strategisk plan för att hantera riskerna. Det måste få kosta att hantera de här riskerna på ett bra sätt, säger Andreas Vallmark.

Under produktionen fokuserade de inblandade, enligt Håll Nollan, på att bygga upp en god säkerhetskultur, ha en aktiv riskhantering, en transparent kommunikation och öppen dialog med samtliga inblandade i projektet.

Byggherren Boliden satt också ute på arbetsplatsen tillsammans med Skanska, vilket är ovanligt.

Vad var tanken med det?

– Du får korta beslutsvägar och vi får båda samma bild av bygget hela tiden. Vi ser samma risker, kan prata och göra förändringar närsomhelst under dagen, säger Andreas Vallmark.

Övriga nominerade var:
Vasakronan och projekt Sergelgatan, ett stort ROT-arbete i centrala Stockholm, samt Geoteknikteamet på Skanska i Göteborg.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Fakta: Håll Nollans motivering till priset

”Vinnarna har genom ett nära samarbete och gemensamma värderingar förverkligat höga arbetsmiljöambitioner genomgående i projektet. Kulturen har präglats av att arbetsmiljö genomsyrat samtliga steg – från de tidiga skedena, genom anbudsprocessen och under hela produktionen.”

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Högriskjobb med faror överallt hyllas: "Det är finlir hela tiden"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig