info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Högre vinst för Skanska

Skanska gjorde en vinst på 2 877 miljoner kronor under årets tre första kvartal. Enligt VD:n Stuart Graham ser marknaden fortsatt positiv ut och Skanska har endast påverkats minimalt av den finansiella oron och problemen på den amerikanska bostadsmarknaden.

Det går i princip bra för Skanska inom samtliga områden på alla marknader runt om i världen. Resultatet i kvartalsrapporten visar att vinsten i byggverksamheten steg med 33 procent och att rörelsemarginalen förbättrades. Bostadskrisen i USA har ännu inte haft någon effekt på bolaget. Mycket beroende på att bostadsbyggandet inte är någon stor del i Skanskas verksamhet. Speceiellt i USA där man är mest inriktad på anläggningsbyggande.
Problemen i Danmark har dock fortsatt för Skanska och där ser man nu att bostadsmarknaden börjat vika. Vissa tendenser åt det hållet finns även i Norge.
Orderingången under perioden ökade med 10 procent till 110 miljarder kronor. Även orderstocken ökade med 10 procent till 147,6 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Högre vinst för Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig