info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Höga halter kvarts för bergborrare

Bergborrare lever farligt. De som inte använder utsug får i sig sex gånger mer kvartsdamm än det tillåtna gränsvärdet, visar en färsk mätning från arbetsmiljöinspektionen i Göteborg.

Det farliga kvarsdammet drabbar framförallt dem som arbetar med handhållna maskiner utan utsug.
Dessa bergborrare får i sig sex gånger mer kvarsdamm än det tillåtna gränsvärdet, som är 0,1 mg per kubikmeter luft.
– Så här ser det ut för de flesta som arbetar i små firmor, på små jobb. De arbetar ensamma eller två och två, och borrar till exempel för villabyggen, vatten och avlopp, säger Sverker Ekström på arbetsmiljöinspektionen i Göteborg.

Kvartsdamm i lungorna kan leda till stendammslunga, kol och astma. Dammet är finkornigt och når ända ner i de finaste förgreningarna i lungan, där de fastnar.
– Det blir som cement i lungorna. De dör successivt, säger Sverker Ekström.

Mätningen gjordes vid två tillfällen. Den första mätdagen borrade man för sprängning av en villatomt och utsug användes då. Bergborraren Jani Raipoaho arbetade med två borrmaskiner parallellt. Dammsugaren sattes fast på borren intill hålet. Jani Raipoaho fick bara i sig en femtedel av gränsvärdet, på grund av utsuget. Den andra mätdagen borrade Johan Svensson, utan dammsugare, inför sprängning av en väg i ett sommarstugeområde. 0,56 milligram kvarts per kubikmeter uppmättes i luften kring Johan, vilket är nära sex gånger mer än gränsvärdet.

Om så mycket kvarts finns i luften måste företagets anställda använda andningsskydd och tvätta sig och byta kläder när arbetet är klart.
I norra Halland och Bohuslän är små sprängningar inför villabyggen vanliga. Berggrunden är kuperad och består mestadels av granit.
Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg planerar nu att genomföra en informationskampanj där firmor med handhållna borrmaskiner förmås göra luftmätningar och sedan vidta åtgärder om värdena är för höga.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Höga halter kvarts för bergborrare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig