info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggjobbarna riskerar storböter: 4 500 kronor för en öl

Böter på 5 000 kronor om du missar att fylla i tidrapporten, 4 500 kronor om du tar en öl på boendet och du får själv betala alla omkostnader om inhyraren inte tycker att du har den kompetens som du uppgett. Allt regleras i ett anställningsavtal för dem som jobbar för bemanningsföretaget We Can Do It.

We Can Do It är ett polskt bemanningsföretag som är aktivt i ett tiotal länder i Europa. De har enligt sin egen webbsida hundratals samarbetspartners, och nämner själva bland annat Assemblin, Serneke och Byggpartner.

Företaget hyr ut personal för bland annat bygg- och renoveringsjobb, är aktivt i Sverige och har hängavtal med Byggnads.

Byggnadsarbetaren har läst igenom We Can Do It:s anställningsvillkor för dem som arbetar i Sverige. Där finns de vanliga uppgifterna om bland annat lön, arbetstid per vecka, arbetsplats och anställningens längd. Men efter det kommer ett tillägg med ytterligare villkor. Det handlar om tolv punkter med regler som de anställda måste godkänna för att få jobbet. Några av reglerna är:

  • En anställd som ljuger i tidrapporten om hur många timmar de arbetat kan få böter på 10 000 zloty vilket motsvarar 24 000 kronor.
  • Den som inte lämnar in rapporten i tid riskerar böter på 5 000 kronor.
  • Den som ertappas med att använda alkohol eller droger på byggjobbet kan få böter på 24 000 kronor (10 000 zloty) för varje dag någon är påverkad. Enligt anställningskontraktet går gränsen vid 0 promille.
  • De som väljer att bo på ett boende som We Can Do It ordnar riskerar böter på 4 500 kronor om de bryter mot husreglerna. Bland annat ska det vara tyst mellan 22:00 och 06:00, du får inte röka på boendet eller i anslutning till det och du får bara ta emot besök mellan 09:00 och 22:00. Ska du ha besök utanför den tiden krävs det ett tillstånd av arbetsgivaren. Det råder även totalt förbud mot alkohol.
  • Avtalet innebär också att entreprenören som hyr in en bemanningsanställd har fem dagar på sig att bedöma om personen har den byggkompetens som personen själv uppgett. Om svaret är nej så måste den anställda betala tillbaka alla omkostnader som
    We Can Do It haft inför uppdraget.
  • Den som väljer att säga upp sig på dagen och inte fullföljer kontraktet får böter på 4 500 kronor.

Anneli Ohlsson-Anderbjörk är förbundsjurist på Byggnads.

– Vi kommer att kalla det här bolaget till förhandling direkt och förklara att de inte kan använda de här reglerna. Vissa bryter dessutom mot kollektivavtalet så det bara sjunger om det, säger hon efter att tidningen läst upp punkterna.

I princip är alla de där villkoren antingen direkt ogiltiga eller oskäliga.

Anneli Ohlsson-Anderbjörk, förbundsjurist
Anneli Ohlsson-Anderbjörk som är förbundsjurist på Byggnads säger att de avtalsvillkor som bryter mot kollektivavtalet blir ogiltiga direkt.

Anneli Ohlsson-Anderbjörk berättar att den här typen av disciplinpåföljder i allmänhet ska regleras i kollektivavtalet och inte i enskilda anställningsavtal. Men samtidigt är det inte alltid olagligt att ha den här typen av villkor i ett anställningsavtal. Förklaringen är att det finns avtalsfrihet i Sverige.

– Det finns ingen skrivning som förbjuder den här typen av konstiga regler, men i princip är alla de där villkoren antingen direkt ogiltiga eller oskäliga. Det krävs bara mer eller mindre jobb för att få bort reglerna ut anställningsavtalet.

Hon delar upp villkoren i anställningsavtalet i två grupper. De som bryter mot motsvarande regel i kollektivavtalet och de som inte har någon motsvarande skrivning i kollektivavtalet.

– De som bryter mot kollektivavtalet blir ogiltiga direkt. Det gäller till exempel det här med att alla ska lämna in sin tidrapport. Den regeln finns i Byggavtalet men det är inte kopplat till någon sanktion som i det där anställningsavtalet där det skulle kosta 5 000 kronor.

De villkor i avtalet som inte regleras via kollektivavtalet faller inte bort direkt men kan drivas vidare i domstol för att prövas om de är oskäliga eller inte.

– De här personerna som skriver på de här kontrakten kommer utomlands ifrån och befinner sig i en beroendeställning och det tar en domstol hänsyn till när de gör en skälighetsbedömning. Jag bedömer att de flesta av de här kraven är oskäliga, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk.

Dominik Laskowski är vd på We Can Do It. Han säger att bolaget alltid strävar efter att följa de regler och föreskrifter som Byggnads har i sina kollektivavtal.

Så här presenterar sig We Can Do It och Dominik Laskowski på företagets hemsida.

– Det var för att säkerställa arbetarnas villkor och skydd som vi tecknade kollektivavtal med Byggnads. Det var viktigt för svenska kunder ser ofta polska arbetare som billig arbetskraft där det inte behövs lika hög säkerhet, säger Dominik Laskowski.

 Svenska kunder ser ofta polska arbetare som billig arbetskraft där det inte behövs lika hög säkerhet.

Dominik Laskowski, vd, We Can Do It.

Samtidigt menar han att det också finns arbetare på marknaden som dricker på jobbet, som inte sköter sig och bland annat orsakar skador på hotell och privata boenden. Han menar att reglerna behövs av den anledningen. Men om facket kallar till förhandling är han beredd att samarbeta.

– Om Byggnads vill att vi gör förändringar för att bättre skydda arbetarna är vi öppna för att göra det för att hålla svensk standard, avlutar Dominik Laskowski.


Har du också skrivit på något konstigt kontrakt?
Hör av dig till oss: red@byggnadsarbetaren.se 

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggjobbarna riskerar storböter: 4 500 kronor för en öl

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig