info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Het debatt när ny organisation beslutades

Kongress 2010/Kongressens största fråga avgjordes efter en mängd heta diskussioner och voteringar. Byggnads kommer att genomföra den omdiskuterade nya organisationen. 24 avdelningar blir elva storregioner. En ny, lokal, facklig struktur läggs fast.

Flera talare varnade för toppstyrning och medlemstapp.
-Det här är ett ödesförslag som ligger. Helt plötsligt börjar man känna att det gungar under fötterna, sa Arne Bergqvist, Örebro.
-Jag är kritisk till stordrift, det är nästan lite storhetsvansinne över alltihop. Och det våra medlemmar vill ha är närhet, sa han.
Ola Wigg, Byggnads Hälsingland, menade att förslaget underminerar organisationen.
-Det är förmodligen den största punkten vi har på den här kongressen. Det innebär att ombudsmännen ska ägna sig åt att resa istället för att besöka arbetsplatser. Medlemmarna kommer inte att veta vilka som företräder dem, sa han och yrkade avslag.
-Hur många medlemmar ska försvinna på grund av detta? frågade han.
Flera var rädda för att organisationen får en struktur som leder till att färre kommer att engagera sig fackligt. Många oroades av risken för en minskad närhet till medlemmarna.

Men Tomas Emanuelsson, Göteborg som själv suttit med i gruppen som utrett frågan, menade att det är tvärtom.
– Det ger full frihet för regionerna att skapa sin verksamhet utifrån de geografiska områden som finns. Man flyttar ut besluten istället för centralisera dem. Min tanke är att flytta ut verksamheten och effektiviserad den, så att den kommer närmare medlemmarna, sa han.
Också Thomas Rolén, Umeå såg klara fördelar med förslaget.
-Vi ser det som en överlevnad att utredningen går i lås, sa han.
Under debatten lanserades ytterligare ett förslag. Att Byggnads skulle få elva regioner med ett enda organisationsnummer.

Det förslag som nu antagits innebär att Byggnads 24 avdelningar bildar elva självständiga regioner. Inom regionerna bildas sedan verksamhetsområden och medlemskretsar. Medlemskretsarna kommer att ersätta dagens sektioner.
En ny förtroendemannaorganisation sjösätts med verksamhetsråd, medlemskretsar, förtroendemannaråd och förtroendemannaklubbar.
Ett medlemsscenter för service till medlemmarna ska också inrättas. Men hur detta ska ske kommer först att utredas närmare av förbundsstyrelsen.
Den nya organisationen ska införas så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2011.
I anslutning till förändringarna i regionerna ska också förbundskontorets organisation ses över.

Förslaget har tillkommit efter stora förändringar för Byggnads. Förbundet har förlorat 15 000 medlemmar under kongressperioden, vilket innebär ett tapp på 50 miljoner kronor per år.
-Det är viktigt att få en flexibel organisation som står sig in i framtiden, sa Thomas Gustavsson, andre ordförande i Byggnads och den som lett utredningen.
Han menar att syftet med organisationen är att stärka demokratin och ge regionerna en stor möjlighet till att själva utforma sin verksamhet.
En orsak till förändringarna är försök att spara pengar. Men exakt hur stor besparingen blir vet man inte idag.
-Det går inte att säga exakt i kronor och ören vad vi sparar på det här. Besluten ligger på regionerna, sa Thomas Gustavsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Het debatt när ny organisation beslutades

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig