info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet V39

Herje fast i pensionsfällan

Du som jobbat i Norge: Räkna med lång väntetid för att få ut norsk ålderspension. Kranföraren Herje Dahl fick vänta i två år. Trots att han gjorde allt rätt.

Du jobbar, eller har jobbat i Norge. Räkna med krångel, när du ska ta ut din norska pension. Herje Dahl tvingades stöta på flera gånger för att få handläggarna att ge honom besked om pensionen. Han lämnade in sin ansökan i september 2011 och fick den första utbetalningen först nu, i januari 2014.
Detta trots att han hade rätt till pension från 1 juli 2012.
– Man borde ju åtminstone fått ett brev med information om att det skulle ta lång tid, säger Herje som vill uppmana andra byggnadsarbetare att ”ligga på” den norska myndigheten.

Kände vanmakt

Herjes ålderspension från Sverige, (9 389 kronor per månad) kom 2012 när han fyllde 65.
– Det är inte särskilt mycket, därför var tillskottet från Norge viktigt för mig, säger han.
Herje arbetade i Norge under sammanlagt åtta år. Han betalade skatt, arbetsgivaren betalade sociala avgifter, han hade norskt personnummer, han var ansluten till det norska socialförsäkringssystemet och var med i det norska facket. Ändå började han grubbla på om väntetiden berodde på att han blivit blåst på pensionen av sina gamla arbetsgivare i Norge.
– Jag kände vanmakt, säger han.

Medger långa väntetider

Kontakten med de norska myndigheterna (NAV Internasjonal) går via den svenska Pensionsmyndigheten, som i Herjes fall skickade två påminnelser till Norge.
– Det är välkänt att Norge tar tid på sig. Det brukar ta minst ett år, säger en handläggare på den svenska Pensionsmyndigheten.
NAV Internasjonal medger att det är långa väntetider för att få norsk pension.
– Vi vet att det är många internationella ärenden i behandlingskö. Men det beror också på att det är mycket blanketter som ska hanteras. Vi kan bara beklaga, säger en handläggare på den norska myndigheten.

Måste söka igen

Trots att Herje äntligen fått besked kan han inte slå sig till ro. Samma månad han fyller 67 år måste han ansöka igen och kräva 100 procent av sin norska pension. Den norska månadsutbetalningen han fått hittills utgör nämligen bara 20 procent av den norska pensionen. Detta beror på att det finns begränsningar när det gäller rätten till ”förtida uttag”, då den norska pensionsåldern är 67 år.
NAV Internasjonal har nu satt fler handläggare i arbete, för att få ner handläggningstiden.
Men Herje är inte nöjd.
– Det känns inte som de pratar med varandra, handläggarna i Norge och Sverige. Det borde fungera bättre när det är ett grannland, säger han.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V38-39 desktop