info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

HD säger nej till omtvistad fasad

Högsta domstolen har idag kommit med en dom där de säger att det var fel att bygga med enstegstätad fasad. Därmed vann 34 villaägare över entreprenören Myresjöhus.

Högsta domstolen har i dagens dom enbart tagit ställning till om fel anses föreligga genom att entreprenören använt sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad. Något som Högsta domstolen alltså tycker. Frågan om eventuella skadestånd kommer att tas upp vid senare tillfälle.
Konflikten har sitt ursprung i att 34 villaägare i Svedala stämde entreprenören Myresjöhus. Problem med mögel uppstod och villaägarna menade att det var en felaktig byggteknik. Tingsrätten i Eksjö gav villaägarna rätt och dömde Myresjöhus att betala åtta miljoner kronor till husägarna. Göta hovrätt ansåg däremot att entreprenören utfört jobbet korrekt.
Byggtekniken med att bygga med enstegstätad fasad var vanlig mellan 1990 och 2007. Blanda annat användes den flitigt av flera av landets största byggbolag. Tekniken har dömts ut av bland annat Boverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut. Boverket har uppskattat kostnaderna för att åtgärda samtliga hus till mellan 1 och 2,5 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: HD säger nej till omtvistad fasad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig