info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

HD avslår Lavals resningsansökan

Högsta domstolen (HD) beviljar inte resning av arbetsdomstolens (AD) beslut angående tvisten om kollektivavtal i Vaxholm.

Det lettiska företaget Laval un Partneri hade ansökt om resning hos HD eftersom man ansåg att AD:s dom den 22 december byggde på uppenbart oriktig rättstillämpning. Lavals besvär berodde huvudsakligen på att AD inte stoppade den pågående blockaden mot Lavals arbetsplatser i avvaktan på huvudförhandling samt att AD inte begärde förhandsbesked från EG-domstolen i frågan.
HD avslog idag, enligt uppgift bland annat i Sveriges Radio, begäran om resning. Nu väntar huvudförhandling i AD i början av mars. Vaxholms kommun och Laval kom nyligen överens om att avbryta företagets kontrakt på skolbygget i Vaxholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: HD avslår Lavals resningsansökan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig