info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hårda krav efter dödsolycka med hiss

Hissmontören uppmärksammade inte att hissen var på väg ner. Han klämdes ihjäl. Nu har Arbetsmiljöverket utrett frågan och ställer krav och riktar kritik både mot byggnadsfirman och hissföretaget.

Olyckan hände i Eskilstuna den 19:e april. Hissmontören var på arbetsplatsen för att montera en hiss. Han arbetade nere i ett hisschakt när hissen började röra sig nedåt och hörde inte ljudet eftersom han hade hörselskydd.
Mannen klämdes till döds.
Nu är arbetsmiljöverket klar med sin utredning av olyckan. Verket kritiserar ett flertal allvarliga brister. Flera fel ledde fram till olyckan.

Enligt Arbetsmiljöverket är den troligaste
anledningen till olyckan denna:
Det fanns inte tillräckligt med permanent ström till hissen när den skulle kopplas in, trots att hissföretaget hade begärt det. Detta ledde till återkommande strömavbrott, som gjorde att hissen om och om igen måste startas med huvudströmbrytaren. Varje gång hissen startades om gick den tillbaka till nolläget, cirka tio centimeter ovanför den plats där montören befann sig på bottenvåningen.
För att komma åt problemen med stoppen, hade man på arbetsplatsen gjort en förbikoppling av elen.
– Min tolkning är att jordfelsbrytaren av någon anledning hade slagit ifrån strömmen, att strömmen sedan kom tillbaka och att hissen då återstartade automatiskt och gick tillbaka till sitt nolläget i bottenvåningen, säger arbetsmiljöinspektör Jörgen Åberg.
Arbetsmiljöverket testade också om det fanns några tekniska fel på hissen, som hade en tryckkraft på 1500 kilo, men har inte funnit några.

Ett problem, som verket tar upp, är att hissen hade monterats i en annan ordning än vad som angavs i instruktionerna. En stoppbom som skulle kunna stoppat hissen, hade inte fällts ut.
Det var vidare oklarheter om vem som var samordningsansvarig. Den som tagit över detta ansvar inom byggföretaget, visste inte att han fått det.

Arbetsmiljöverket kritiserar nu byggföretaget G Insulander och företaget Motala Hissar på flera punkter och kräver en rad åtgärder. Verket kräver bland annat skriftliga rutiner, att checklistor upprättas och följs, att arbetsmiljöplanen uppdateras och att skyddsombud får delta i planeringen. Före 31 augusti vill Arbetsmiljöverket ha besked om hur kraven uppfyllts.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hårda krav efter dödsolycka med hiss

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig