info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hård kritik efter dödsolycka

Rivningen har utförts på ett felaktigt sätt och det finns stora brister i kommunens arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöinspektionen i Linköping riktar skarp kritik mot Finspång kommun med anledning av en dödsolycka.

Tre män hade fått i uppdrag att riva baracken vid Svälthagsskolan i Finspång i början av maj. Ytterligare en man skulle vara deras handledare under rivningen. Männen deltog i ett arbetslivsinriktad rehabiliteringsprogram i kommunens regi.
Vid olyckstitillfället hade 5-6 takstolar tagits ner. Rivningsarbetaren Roland Bengtsson stod och pratade med arbetskamraterna när plötsligt den kraftiga vinden tog tag i barackens långsidor så att baracken vek sig. Han klämdes fast och dog när han fick väggen över sig.
Arbetsmiljöinspektionen anser nu att rivningen av baracken har utförts på ett felaktigt sätt. De som utförde rivningen har inte haft tillräckliga kunskaper att utföra arbetet på ett säkert sätt.
– Att riva ett hus är som att bygga ett nytt. När takstolarna tas ner, så måste takstolarna spikas fast på ytterväggarna, säger arbetsmiljöinspektör Bengt Johansson i Linköping.
Vid olyckstillfället var takstolarna bara spikade i ena långsidan. Ingen av takstolarna var spikade i andra långsidan.
Handledaren var ansvarig för kontrollen av rivningen, men hade flera andra byggen som han skulle övervaka.

Arbetsmiljöinspektionen anser också att olyckan visar att det finns stora brister i kommunens arbetsmiljöarbete. Det har inte funnits en klar fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifterna eller någon skriftlig arbetsmiljöplan som talar om i vilken ordning rivningen skulle utföras.
Förra året dog en 38-årig byggnadsarbetare i samband med ett rivningsarbete i Nyland utanför Kramfors.
Även i detta fall riktade arbetsmiljöinspektionen kritik mot kommunen och ansåg att det fanns stora och allvarliga brister vad gäller arbetsskydd och säkerhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hård kritik efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig