info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
REPORTAGE

Här slår polisen till mot bygget

Misstänkt människoexploatering, oseriösa bolag och kopplingar till maffiaverksamhet. Gränspolissektionen i region mitt gjorde många upptäckter när man ledde en stor insats med 60 poliser i tillslag mot byggen. Byggnadsarbetaren följde med.

"Det är polisen, ni måste öppna!" Insatsledare Göran Andersson ser på när polisinspektör Josefine Malmberg tillkallar byggets arbetsledning. Foto: Anna Simonsson

Klockan är halv nio på morgonen och Göran Andersson sträcker ut sin långa kropp på en för liten pinnstol i hörnet av sitt kontor i polishuset i Uppsala.

– Dagens målsättning är att få in bra upplysningar, säger han på bred gotländska och tar en slurk kaffe ur en pappmugg.

Göran jobbar som tillförordnad chef för Gränspolisen i Uppsala. I dag är han ledare för en insats mot organiserad brottslighet i Region mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanland). I handen håller Göran en kartutskrift av en byggarbetsplats sedd ovanifrån, med gula, ditritade streck vid ingångarna. Kartan ger en antydan om vad som ska genomföras under dagen: en synkroniserad insats mot olika byggarbetsplatser.

Det hela är en del av Empact*-samarbetet, där alla EU-länders poliskårer tillsammans med Europol arbetar mot organiserad brottslighet. Vid ett antal tillfällen per år utför man gemensamma satsningar, så kallade JAD-dagar (Joint Action Days) för att hitta människohandel och människo-exploatering.

Görans telefon ringer gång på gång.

– Polisen, Göran. Tjena! Visst, så gör vi … Är ni på väg ner?

Det är dags att gå bort till den så kallade utsättningen, ett kortare möte inför insatsen.

De kvinnor och män som kliver in i polishusets ljusa möteslokal ser ut som folk gör mest, förutom att de är mer vältränade. De är iklädda huvtröjor, flanellskjortor, jeans och sneakers. Större delen av det trettiotal personer som sätter sig i bänkraderna är civilklädda poliser, men en handfull anställda från Arbetsmiljöverket och Skatteverket finns också på plats.

Göran står längst fram och tar till orda:

– Välkomna till årets JAD Empact! Vi kommer inte att upptäcka några stora härvor eller kedjor i dag. Men det är extra viktigt att vi pratar med folk om deras arbetssituation, att vi försöker få reda på saker som kan indikera människohandel och exploatering.

Josefine Malmberg kräver att arbetsledaren tar fram en lista på de personer som finns på bygget.

Dagens första objekt är ett bostadsbygge med tre huskroppar vid ett handelsområde en bit utanför Uppsala. Polisen har spanat på bygget dagarna innan och sett jobb utan hjälm och utan fallskydd, östeuropeiska arbetare som i brist på byggbodar ätit i bilarna och använt toaletter i ett intilliggande köpcentrum. Att det kan finnas fler problem är uppenbart.

Poliserna går igenom taktiken för inspektionen med hjälp av kartan med färgmarkeringar. Gula streck symbolisar byggrindarna, de fyra in- och utfarterna till bygget. Gävlegruppen ska säkra grindarna på baksidan medan Uppsala-gruppen ansvarar för framsidan.

En dryg timme senare rullar ett tiotal civila bilar fram till bygget. Sedan går det snabbt. Bildörrar slår igen, poliser går med snabba steg fram mot avspärrningarna. Samtidigt som de tre andra grindarna blockeras tar polisinspektör Josefine Malmberg täten fram till huvudgrinden, klättrar upp en bit på staketet och ropar in på bygget:

– Det är polisen, ni måste öppna!

Efter en kort stund kommer en ung arbetsledare ut. Josefine Malmberg kräver att han ska ta fram en lista på personer som finns på bygget, något han motvilligt gör.

Sedan börjar huvuduppgiften, att kontrollera alla arbetares identitet.

Ett antal poliser går in på bygget, tar legitimation på de anställda och kommer sedan tillbaka ut med id-handlingar.

Det står snart klart att bygget har problem. Personalliggaren, den elektroniska lista med alla som finns på bygget, stämmer inte med verkligheten. Inget av de namn som hittills kommit in finns med i liggaren.

– Och det är flera personer som inte loggat in sig med ID06, säger Josefine Malmberg.

Dessutom har poliserna sett fyra arbetare på taket, som inte verkar vilja bli upptäckta. Det blir ett tufft jobb att hitta och legitimera de resterande personer som finns innanför grindarna.

Polisen Oscar Andersson, som i vanliga fall kör radiobil i Uppsala, bevakar huvudgrinden. En arbetare med cigarett i munnen är på väg ut, men han stoppas vänligt men bestämt av Oscar.

– Tjena, ta kontakt med din arbetsledare. Vi ska kolla på handlingar.

– Okej.

Arbetaren vänder på klacken och går tillbaka in på bygget.

Josefine Malmberg får listan med byggets arbetare. Men listan stämmer inte med de id-kort som kommer in.

Just utanför huvudentrén står en svart minibuss, som fungerar som hjärtat i insatsen. Hit kommer poliserna med id-handlingar som kontrolleras av dokumentteknikern Malin Wall.

– Han är grön, säger hon och lämnar tillbaka ett rumänskt id-kort till en av poliserna.

Malin Wall har granskat id-handlingar på Arlanda i 20 år och vet vad hon ska leta efter.

Hon nämner typsnitten och de utstickande detaljerna, relieferna, som avgörande för äkthet och håller upp ett id-kort i motljus för att visa hur en text i relief sticker ut från kortet.

– Synen och fingrarna är det absolut viktigaste när man kontrollerar handlingar, säger hon och drar med pekfingret över kortet.

Till sin hjälp har hon också en lupp som ger 15 gångers förstoring och möjlighet till ultraviolett ljus.

Malin Wall granskar byggnadsarbetarnas id-handlingar med en speciell lupp, för att se om de är äkta.

När Malin Wall kontrollerar id-korten, gör hennes kollegor i bussen slagningar i polisens databaser för att se om personerna de kontrollerar har rätt att bo och jobba i Sverige.

Det strömmar in id-handlingar till dokumentbussen och arbetet tar tid. Plockgodiset åker fram.

– Man måste tanka i sig lite. Lunch blir det nog lite senare, säger Malin Wall och hugger in på en seg godisbit.

Samtidigt kommer Göran Andersson till bussen tillsammans med fyra snickare från Baltikum. Arbetarna har inte med sig id-handlingar, men har bilder på sina dokument på telefonerna som de lämnar in i bussen.

– Jag har jobbat i Sverige i perioder under sju år och det är första gången polisen dyker upp på bygget, säger Jurijs, som kommer från Riga i Lettland.

Han förklarar att han som EU-medborgare inte är nervös för kontrollen.

– Vi har alla papper i ordning. De som kommer från Moldavien, Vitryssland eller Ukraina får det tuffare, säger han och tittar bort mot bygget.

De fyra snickarna är överens om att kontroller är bra – och att det gynnar dem.

– Ja, för om det finns svart, billig arbetskraft så får vi mindre arbete och lägre lön, säger Jaano från Estland.

”Mina herrar, ni vet att ni måste kunna visa era handlingar när vi frågar efter det?” säger Göran Andersson. Snickarna Jaano, Sandris och Jurijs nickar och visar avfotograferade id-handlingar i sina mobiler. Handlingarna visar sig vara äkta.

Till skillnad från de fyra baltiska arbetarna, vars id-handlingar visar sig vara korrekta, väcker personer som först bara kan visa upp ID06-kort misstankar. En registerkoll visar att personerna har nära kopplingar till maffiaverksamhet från öst, information som polisen anser vara värd att jobba vidare med.

Till slut, när klockan närmar sig halv ett, har de flesta personerna på arbetsplatsen visat sina id-handlingar.

– Det sista vi gör är att gå igenom alla utrymmen, för att se att det inte ligger någon och gömmer sig. Nu ska vi bryta av här, sedan blir det käk och vidare till nästa ställe, säger Göran Andersson och ser nöjd ut.

Insatsen har gått som förväntat.

När vi några dagar senare hör av oss till Göran Andersson om resultatet av insatsdagen, berättar han att man bland annat upptäckte flera utländska kriminella nätverk som haft kopplingar till de tre byggen man besökt. Polisen hittade också två personer som saknade tillstånd att vistas i landet.

– Men framför allt har vi fått in stora mängder bra underrättelsematerial, som information om bostadsadresser och oseriösa bolag. Man kan alltid önska mer, men det var en bra insatsdag.


* Empact: Samarbete där alla EU-länders poliskårer arbetar med Europol mot organiserad brottslighet.
JAD (Joint Action Days): Gemensamma satsningar i Empact, som genomförs vid ett antal tillfällen per år. Målet är att hitta människohandel och människoexploatering.


Resultatet för insatsen i Region mitt
  • Tre kontrollerade byggen.
  • 100 kontrollerade personer.
  • Upptäckt av flera utländska, ­kriminella nätverk.
  • Stora mängder underrättelse­material, bland annat om bostadsadresser och oseriösa bolag.
  • Upptäckt av misstänkt människoexploatering, en person som kan ha utnyttjats.
  • Upptäckt av två personer som saknar tillstånd att vara i landet.
  • Flera brister som Arbetsmiljöverket och Skatteverket kommer att gå vidare med.
Johan Fyrk
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här slår polisen till mot bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig