info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Här skapas 1 000 nya byggjobb: "Jäkla uppsving"

1 000 nya byggjobb. Här ska fabriken byggas som också ger mer arbetstillfällen än så, med kringjobb som bostadsbyggande och anläggning.

Här behövs tusen byggnadsarbetare. Foto: Paulina Holmgren

Nu under augusti startar byggandet av Northvolts omtalade batterifabrik i Skellefteå. Under ett års tid har förberedande markarbeten varit igång, men i och med att finansieringen nu blivit färdig, är det klartecken för själva fabriksbyggandet.
Batterifabriken kommer att ge åtskilliga byggjobb i regionen.

– Vi räknar med att uppemot 1 000 personer kan vara på plats vid den högsta peaken på bygget, säger Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt.
Då ingår såväl byggnadsarbetare av olika slag, som installatörer.

Fabriksområdet blir cirka 500 000 kvadratmeter stort, fullt utbyggt. Fabriken ska bestå av fyra delar med olika linor för produktion. De två första byggs nu och den etappen ska vara klar 2021. Andra delen ska vara klar 2024. Fabriken kommer att producera litiumjonbatterier för elbilar och lagring av el för ett flertal andra områden.  Fullt utbyggt beräknas 2 000-2 500 personer arbeta här.

Klart är att det kommer att finnas ett stort behov av byggnadsarbetare för lång tid framöver i regionen, konstaterar kommunalrådet Lorents Burman (S).
Vid sidan om själva fabriken behövs utbyggnader av verksamheter med koppling till fabriken och fler bostäder av olika slag. Dels egnahem/ villor men också hyresrätter och bostadsrätter.

– Det kommer att behövas mycket arbetskraft för att kunna bygga det som behövs. Just nu har vi tagit fram detaljplaner för att kunna bygga 7 000 nya bostäder, men det finns kapacitet för flera.  Vi jobbar mycket med bostadsföretag som är intresserade att av komma hit och bygga de här bostäderna och det finns är ett stort intresse, säger han.
Det kommer också att behövas nya gator och vägar och annan infrastruktur.

Förberedande gävningsarbeten har pågått vid Nortvoltfabriken. Foto: Paulina Holmgren

Alla de tillresta byggnadsarbetarna kommer att behöva boende. Jesper Wigardt från Northvolt säger att företaget jobbar med entreprenörer och andra aktörer som kommunen för att hitta olika lösningar.

– Från kommunens sida har vi gjort en inventering för att se hur många lediga bostäder det kan finnas som kan hyras ut. Jag tror vi fick in svar från 500 kommuninvånare som var villiga att upplåta ett boende, berättar Lorents Burman.

Northvolt har gett Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg i uppdrag att bygga fabriken och från fackligt håll är man i startgroparna inför byggandet.

– Det kommer att bli ett jäkla uppsving i området och det är viktigt för oss från de fackliga organisationerna att bevaka bygget. Vi kommer inom kort att få mer information om planerna, säger Thomas Rolén, ordförande i Byggnads Västerbotten.

De fackliga organisationerna i 6 F har på ett samarbete under byggtiden.

–  Vi behöver göra något tillsammans för att kunna mäkta med att bevaka detta. Även Metall har visat intresse för det. Men ännu är allt i sin linda, säger Thomas Rolén.

Fakta: Testfabrik

I Northvolts planer ingår också Northvolt Labs i Västerås. Det är en utvecklingsanläggning där man testkör och utvecklar produkter. Den är betydligt mindre än den i Skellefteå och är nu klar för installationer.

Margite Fransson
Annons
AKH 640×240 V47-48
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC