info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Han vill se ett statligt byggbolag – "Vi måste byta perspektiv"

Tidigare tog samhället ett större ansvar för byggandet och nu har idén om ett statligt byggbolag börjat spira i arbetarrörelsen. Men skulle det alls vara möjligt?

I november förra året släppte Byggnads en rapport om en ny bostadspolitik, skriven av Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och S-föreningen Reformisternas ordförande. Ett statligt byggbolag är ett av förslagen och det har lyfts av både Byggnads och LO.

– Ett statligt ingripande brukar motiveras med att privata oligopol dominerar en sektor och de stora byggprojekten domineras av ett mycket begränsat antal spelare. Nya Karolinska är skräckexemplet, där man bara fick in ett anbud. Då tenderar det att bli väldigt dyrt, säger Markus Kallifatides.

Ett statligt bolag skulle kunna konkurrera med att bygga till rimliga kostnader och med goda villkor för arbetstagarna, är tanken. Staten är också långsiktig och värnar allmänintresset.

– Den betydande skuggverksamheten i byggsektorn är en farlig utveckling och att etablera nya huvudmannastrukturer är ett sätt att komma tillrätta med den. Det skulle nog bli en experimentell verksamhet först, men bolaget skulle kunna ha en särskild inriktning som att utveckla innovativa byggmetoder eller bygga en viss typ av bostäder.

Enligt Markus Kallifatides var det expansiva byggandet under miljonprogramsåren den svenska modellens kärna. Arbetslösheten hölls nere och tillväxten var hög. Byggandet var kraftigt subventionerat och utvecklingen drevs till stor del av kooperativa BPA/Riksbyggen, kommunala bolag och HSB. I dag har staten lämnat walkover till marknaden och ekonomin drivs sedan finanskrisen 2008 av en lånefinansierad byggboom, menar han.

Skulle ett statligt byggbolag öka byggandet?

– Inte per automatik, det förutsätter en rad andra åtgärder som ett nationellt politiskt ansvar, nya beslut och lagändringar så att kommunerna tar sitt ansvar.

Ser du några risker med statligt ägande?

– Det finns risker i allt företagande, som kompetensbrist eller att man tar risker man inte bemästrar. Vinstmotivet i privata sektorn brukar uppges som en motverkande faktor som håller ineffektiviteten borta, men det är också det stora problemet. Att egenintresset styr, inte att så många som möjligt ska ha bostad till rimlig kostnad.

Förslaget saknar brett stöd och kan ses som ett försök att väcka debatt. Kanske är det symtomatiskt att bostadsminister Per Bolund (MP) inte ens vill ge en kommentar till Byggnadsarbetaren.

– Vi måste byta perspektiv, säger Markus Kallifatides. Byggsektorn är ett samhällsintresse, precis som energisektorn eller rättsväsendet. Vi kan inte släppa bostadsförsörjningen till marknaden om vi bryr oss om människor med låga inkomster. De ska också bo någonstans.

Samtidigt har ett statligt byggbolag inget egenvärde, säger Kallifatides.

– Staten ska inte stå för allt bostadsbyggande. Absolut inte. Men vi behöver öka konkurrensen och politiken ska vara med på bollen.

LÄS ÄVEN: När facket drev byggbolag – bara Skanska var större 

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Han vill se ett statligt byggbolag – "Vi måste byta perspektiv"