info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Han vill säkra att skadade ersätts

Nu kommenterar juristen Claes Jansson vår granskning av arbetsskadeförsäkringen. Han anser att det bör finnas en fast tidpunkt då misstänkta arbetsskador alltid ska prövas.

Byggnadsarbetarens granskning från förra veckan visar att arbetsskadeförsäkringen sakta håller på att tyna bort. Antalet prövningar hos Försäkringskassan har minskat med 85 procent på tio år. De experter tidningen talat med är överens om att det finns ett betydande antal personer som går miste om den ersättning de har rätt till.
Nu kommenterar Claes Jansson, chef för försäkringsenheten på LO-TCO rättsskydd granskningen. Han menar att det finns en enkel lösning som kan få bukt med bristerna i systemet. Claes Jansson anser att lagstiftningen borde ändras så att Försäkringskassan får en fast tidpunkt för prövning av arbetsskada. En fast tidpunkt kan lämpligen vara vid dag 180 i ett sjukfall.

”Borde klicka till i systemet”

-Det finns ju oftast en arbetsskadeanmälan som redan är inlämnad till Försäkringskassan sedan tidigare. Försäkringskassan har redan informationen om den försäkrade. Och om det är samma diagnos, efter 180 dagar, borde det kunna klicka till i systemet och en utredning om arbetsskadan och inkomstförlusten kan då dra igång. En annan fördel med en fast tidpunkt är att det blir tydligare för den enskilde vad som gäller, säger Claes Jansson.

Allt färre skador utreds

Den största anledningen till att antalet prövningar minskat drastiskt de senaste tio åren är förändringen av sjukförsäkringen 2008, då möjligheten att få en längre tidsbegränsad sjukersättning försvann. Läkarna sjukskriver idag bara någon månad åt gången och det finns inte någon naturlig tidpunkt för Försäkringskassan att pröva arbetsskadan. En annan orsak är att det sedan 2003 är upp till den enskilde att göra en ansökan om ersättning.
– Vi anser att reglerna bör ändras så att det blir Försäkringskassan som ska ta initiativ till prövning av arbetsskada i samråd med den enskilde.

Läs mer
Läs hela vår granskning av arbetsskadeförsäkringen
Försäkringskassan: ”Vi behöver vidta åtgärder”

Kräv din rätt – tips att tänka på

LO-TCO Rättsskydd vill också se en förändring av den blankett som läkaren fyller i vid sjukskrivning. Det bör finnas en kryssruta att bocka i, så att det tydligt framkommer att sjukskrivningen kan hänga ihop med en arbetsskada som bör utredas av Försäkringskassan.
– Det är en enkel åtgärd. Det skickar en signal till sjukpenninghandläggaren, som inte är insatt i arbetsskadeförsäkringen, att sjukskrivningen kan vara en arbetsskada.

Bevisbörda

En annan förändring som LO-TCO Rättsskydd vill se, är att när Försäkringskassan beviljar tidsbegränsade livräntor på bara några år, ska bevisbördan ligga på Försäkringskassan, om livräntan senare dras in och om den skadade fortfarande gör en inkomstförlust på grund av skadan.
– Hela bevisbördan ligger på den enskilde. Det är inte rimligt. Att många år senare, skaka fram bevisning, som visar att skadan beror på arbetet, det är näst intill omöjligt. En statlig utredning håller på att titta på detta, vilket är bra, säger Claes Jansson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Han vill säkra att skadade ersätts

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig