info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hallandsåsen: byggstart med ny metod

Skanska/Vinci kommer inom kort att få klartecken att starta tunnelbygget vid Hallandsåsen. Förstärkningen av den känsliga Möllebackszonen, kommer att ske med en ny metod som innebär att man steg för steg fryser berget.

– Den nya metoden är helt klart ett resultat av opinionen mot planerna på förbehandling från markytan, säger Banverkets projektchef Christer Möller.
Möllebackszonen är den svåraste sträckan att tackla för tunnelbyggarna.
Just här är berget poröst och sprickfyllt. Stötestenen har varit hur man ska förstärka berget för att kunna bygga.

Nu har Banverket lyssnat på protesterna och övergett planerna på att genomborra detta parti med en mängd borrhål ovanifrån och fylla med cement. Istället ska berget bearbetas inifrån. Den 300 meter långa etappen genom Möllebackszonen kommer att förstärkas från tunnelnivå. I två delar genom frysning och i en del genom behandling med cement. Frysningen kommer att göras steg för steg med luft. Detta för att kunna gröpa ur och borra hål i berget. Tunneln kommer sedan enligt de ursprungliga planerna att byggas färdig med lining, det vill säga kläs med prefabricerade element.

Genom den nya förbehandlingsmetoden kommer den tidigare planerade arbetsplatsen på markytan inte att behövas. Den hade krävt en rad tillstånd från myndigheter och har vållat stora protester bland dem som bor i området. I somras gjordes provborrningar i området och ett utsläpp av cement skedde, med bland annat fiskdöd som följd.

Snart ska en rad byggaktiviteter börja. Man ska förbereda starten av drivningen med den nya tunnelborrmaskinen. Tanken är att borrmaskinen ska tas i bruk år 2005 och i vår ska den börja byggas i Tyskland. Under tiden ska den nya huvudarbetsplatsen vid Förslöv, i tunnelns södra ände, börja etableras.
I år ska tunneln drivas fram 100 meter i den södra randzonen med vanlig sprängning. Där ska monteringshallar för tunnelborrmaskinen byggas. I norra tunneln ska en pilottunnel på 600 meter drivas fram till Möllebackszonen, där två bergkammare ska byggas för frysning av zonen. Tunneln genom Hallandsåsen ska vara klar för järnvägstrafik år 2012.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hallandsåsen: byggstart med ny metod

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig