info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

Gubbindex slår nya rekord

I den privata byggsektorn ligger gubbindex idag på en högre nivå än 2011. Nästan alla toppchefer i branschen är män.

Det är tidningen På Väg som gjort en ny granskning om vilka det är som styr i byggbranschen. Vid förra mätningen 2011 konstaterade tidningen att den manliga dominansen var näst intill total. Och siffrorna som redovisas idag visar att för de stora bolagen har gubbindex gått upp ännu mer. Det har alltså blivit ännu färre kvinnor i toppen.

Bara män i facktoppen

Och det ser inte bättre ut bland många av de ledande organisationerna. I till exempel Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) finns det inte en enda kvinna i toppen. På BI har man enligt På Väg nyligen startat upp ett mentorsprogram för 17 kvinnliga ledare i branschen med målet att få fler kvinnor att nå den absoluta toppen.

Annons
EHRAB 250×600 v49a
EHRAB 250×600 v49b
EHRAB 250×600 v49c

Du läser: Gubbindex slår nya rekord