info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Gränsvärden för trädamm överskrids ofta

Använd bara maskiner med utsug. Det är arbetsmiljöverkets råd till alla som jobbar med träarbete, efter att ha undersökt hälsorisker i ett stort antal företag.

Exponering för trädamm utgör en allvarlig hälsorisk. När man andas in trädamm påverkas luftvägarna och i värsta fall kan detta leda till kronisk bronkit, astma och förändringar i lungfunktionen.
Nivågränsvärdet för trädamm är 2 mg/m³ och står för högsta tillåtna genomsnittshalt av ämnet i inandningsluften under en 8-timmars arbetsdag.
Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning av dammnivåerna på ett 40-tal träindustrier men de allmänna råden gäller alla som arbetar med trä:

– Torrsopa inte lokalerna
– Städa ofta, sug bort dammet
– Kontinuerliga kontroller av maskinutsug och slangar för att förhindra läckage
– Säkerställ funktionen på allmänventilationen
– Ha drifts- och underhållsrutiner för ventilationsanläggningen inklusive byte av filter
– Säkerställa funktionen på allmänventilationen
– Ha drifts- och underhållsrutiner för ventilationsanläggningar inklusive byte av filter
– Vid manuell bearbetning är exponeringen högre. Därför är det viktigt att också handhållna maskiner förses med utsug.

Arbetsmiljöverket gjorde mätningar av trädamm inom industrin. De högsta halterna av trädamm i luften uppmättes på de industrier där man använde tryckluft för att blåsa bort dammet. Metoder som suger upp dammet, visade sig ge lägre lufthalter. Effektivast var som väntat direktutsug, dvs dammet tas om hand direkt där det alstras.
Process- och maskinoperatörsarbete står för flest anmälda arbetssjukdomar där trädamm misstänks som orsak.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Gränsvärden för trädamm överskrids ofta

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig