info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Granskning kan fortsätta för oorganiserade

Byggnads kan fortsätta ta ut granskningsarvode av oorganiserade byggnadsarbetare också i framtiden. Den bedömningen gör Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson, trots den fällande domen i Europadomstolen mot svenska staten då det gäller granskningsarvoden.

Domstolen riktar in sig på den så kallade egendomsparagrafen i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Gunnar Ericson tar i en första kommentar fasta på att domstolen inte säger att det är förbjudet att ta ut granskningsarvoden av oorganiserade arbetare. Istället riktar domstolen in sig på att man inte anser att redovisningen varit tillräckligt tydlig på att visa hur pengarna användes.
– Vi beklagar att regeringen inte bättre lyckats redovisa hur vårt system fungerar. Vi har försökt att få dem att ge en vidare redovisning av hur vårt system fungerar, inte bara i det här fallet, utan över tid och i samtliga avdelningar, säger Gunnar Ericson.

Svenska staten fälldes för brott mot egendomsparagrafen i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Målet gäller att företaget LK Mässinteriör dragit granskningsavgift från fem oorganiserade byggnadsarbetares lön. De fem fick, med hjälp av Sveriges Byggindustrier (BI), frågan prövad i Europadomstolen.
Gunnar Ericson betonar att denna dom är begränsad. Att den bara gäller oorganiserade arbetare, i detta enskilda fall.
Fackförbundet kommer nu att  diskutera olika alternativ för att se hur man ska gå vidare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Granskning kan fortsätta för oorganiserade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig