info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Gott ledarskap gynnar jämställdhet"

Sveriges Byggindustrier har just avslutat årets mentorprogram för kvinnliga ledare i byggindustrin. En grupp deltagare har tittat närmare på varför kvinnor lämnar produktionsledet i byggbranschen.

Elva kvinnor som själva har jobb som bland annat projekt- och arbetschefer inom byggindustrin har tagit fram en rekommendation till branschen om hur man ska motverka att kvinnor som jobbar i byggsektorns produktion väljer att lämna och byta karriär. De tror att det som krävs är gott ledarskap, flexibilitet under småbarnsåren samt tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter.
Slutsatserna presenteras i en rapport som gruppen tagit fram inom ramen för Sveriges Byggindustriers program Mentorbygg, ett mentorprogram för kvinnliga ledare i branschen.

Saknar flexiblitet

Rapporten bygger på enkätsvar från 39 kvinnor som själva lämnat jobb som i byggproduktionen samt på rapportförfattarnas egna erfarenheter.
De som svarat på enkäten har haft arbetsledande befattningar inom produktionen, exempelvis som arbetsledare, entreprenadingenjörer eller platschefer. När de lämnat dessa jobb har de ofta gått till projektledarjobb hos beställare eller konsulter.
De uppger att det som skulle kunnat få dem att stanna i eller komma tillbaka till produktionen är just flexibla arbetstider, bättre ledarskap, utvecklingsmöjligheter och samverkan.
Gällande flexibilitet skriver rapportförfattarna att det är viktigt med tydlighet runt överenskommelser, så att den som till exempel jobbar hemma inte måste försvara sig inför kollegor.

”Kvinnor vill ha karriärvägar”

De skriver att gott ledarskap gynnar jämställdhet, att det kan vara helt avgörande för den som hamnar i en situation på grund av sitt kön där hon har behov av en ledare som backar upp. Vidare konstaterar de att många kvinnor vill göra karriär, att de kommer söka sig till andra företag om inte det egna erbjuder tydliga utvecklings- och karriärvägar.
Rapportförfattarna skriver att när många kvinnor som gett sig in i entreprenadföretagen väljer att lämna produktionsledet och byta karriär blir det svårt att jämna ut könsfördelningen också högre upp i företagen. Detta eftersom högre chefer ofta rekryteras på ett traditionellt sett, uppåt ur produktionen.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Gott ledarskap gynnar jämställdhet"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig