info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Giftig svetsrök hotar vvs-montörer

Vvs-montörerna måste börja använda bättre skydd för att få bort den giftiga röken vid svetsning och lödning. Huvudskyddsombudet Gunnar Wigenstam slår larm. - Både arbetsgivare och vvs-montörer måste skärpa sig så att folk inte ska bli sjuka, säger han.

För vvs-montörer är svetsning och lödning en vanlig del av arbetet. Många svetsar och löder hela dagarna.
– I alla år har jag misstänkt att det varit farligt med röken. Nu har jag fått bekräftat att det är så, säger Gunnar Wigenstam huvudskyddsombud för Byggnads.
– Problemet är att röken ofta är giftig och att vi utsätts för stora hälsorisker. Det gäller både vvs-montörerna och alla andra byggnadsarbetare som vistas i lokalerna, eftersom röken sprids.

Hur farlig svetsning och lödning är, beror på vilka material som hanteras och på hur höga doserna är. Vid svetsning i rostfritt stål, till exempel, frigörs kromoxid som kan ge frätskador på luftvägarna, orsaka cancer och allergi. Vid hårdlödning frigörs bland annat cyanväte och kadmiumoxid, som är giftiga och cancerframkallande. Svetsning i järn kan avge mangan som ger nervskador. Det finns också kombinationseffekter. Dels är vissa kemikalier skadliga i sig, men också själva partiklarna, små nanopartiklar i röken, är skadliga. Eftersom de är så små kan de ta sig ut i kroppen, längst ut i lungorna, bland annat.

Bengt Christensson är expert på arbetsmiljö inom IVL Svenska Miljöinstitutet och bekräftar Gunnar Wigenstams farhågor.
– Vvs-montörernas oro är befogad, speciellt när man är i trånga utrymmen och svetsar. Svetsning är arbetsmiljömässigt en av de otrevligaste arbetsuppgifterna, säger han.
– Jag misstänker att det ofta är höga halter av farliga ämnen som kommer ut i luften i samband med svetsning och hårdlödning. Det finns all anledning att vara försiktig.
Ett problem är att det sällan mäts hur höga halterna är. Gunnar Wigenstam, som själv är vvs-montör, har inte varit med om att det någonsin gjorts. Därför är det svårt att veta exakt hur stora risker montörerna utsätts för eller hur många som verkligen tar skada.
Vvs-montören Michael Sundblad från Falun är en av dem som börjat oroa sig för sin hälsa.
– Jag har fått en restriktiv lungnedsättning. Läkarna vet inte varför jag fått den, men det är klart att jag funderat över röken från svetsning och lödning. Jag har jobbat mycket med det.
Dessutom har läkarna sagt att han ska försöka undvika svets-lödrök och damm.

Det finns regler om att rökutsug eller så kallade rökätare ska användas vid svetsning. De ska göra så att röken försvinner från luften.
– Men problemet är att man nästan aldrig ser den typen av skydd ute på byggena, trots att vi arbetar i trånga utrymmen, säger Gunnar Wigenstam. Han arbetar på NVS Installation, det största vvs-företaget i landet med cirka 2 000 montörer. Tillsammans med skyddsombud från YIT och Bravida, har han försökt reda ut riskerna med svetsningen.
Bengt Christensson håller på med en studie av svetsrök i fasta industrin och hur man ska hitta metoder som ger bättre skydd. Han har sett att de som svetsar i fasta industrin utsätts för mycket rök, men tror att det är än värre i byggbranschen. Därför vill han uppmana till en mycket större användning av skydd.
– Det behövs en kombination av skydd vid svetsning och lödning, anser han. Då behövs dels punktutsug eller rökätare för att få bort så mycket som möjligt av röken vid källan. Men det krävs också ett fläktmatat andningsskydd och p3-filter för den som direkt svetsar och löder, anser han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Giftig svetsrök hotar vvs-montörer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig