info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Genomskinligt trä – därför är det framtidens material

Genomskinligt trä kan bli en av nycklarna till framtidens energiförsörjning. Det är förnyelsebart, kostnadseffektivt och kan lagra värme. Men hur fungerar det egentligen?

Genomskinligt trä kan numera lagra värme. Foto: KTH

1. Genomskinligt trä 2.0

Transparent trä visades upp redan 2016, men i den senaste varianten från i våras kan träet även reglera och lagra värme, så att du kan värma en byggnad på natten med hjälp av energin som lagrats i träet över dagen. Det omvända gäller också. När temperaturen stiger ute kan träet släppa ut värme.

I framtiden kan byggnader förses med träfönster, men lika genomskinliga som frostat glas. Transparensen gör att solenergi fångas upp, som i ett växthus, och bidrar till uppvärmningen.

När det specialutvecklade björkträet svalnar blir det lite grumligt. När det absorberar värme blir det mer transparent. Foto: KTH

2. Lägre kostnader

Energianvändningen i byggsektorn står för 30–40 procent av den totala energikonsumtionen. Med genomskinligt trä kan både uppvärmningskostnader och utsläpp minska. Ett tänkt användningsområde är i solceller och huspaneler.

”Att använda det transparenta träet som beståndsdel i solceller är klokt eftersom man då drar nytta av träets låga kostnad, tillgängligheten och att det kommer från en förnyelsebar råvara”, säger Lars Berglund, professor och chef för Wallenberg Wood Science Center vid KTH.

3. Så tas materialet fram

I framställningen har forskarna utgått från björkträ. Men beståndsdelen lignin absorberar mycket ljus och har därför tagits bort på kemisk väg. Då blir träet vitt. För att det ska bli genomskinligt har man impregnerat träet genom nanoteknik. Forskarna har också tillsatt så kallat polyetylenglykol (PEG) som kan lagra och ge ifrån sig stora mängder värme. Träets ursprungliga struktur och materialegenskaper som hög hållfasthet och låg densitet är intakt.

4. Paneler i nästa steg

Nu arbetar forskarna vid KTH med att skapa träpaneler på det nya sättet. De vill också skala upp tillverkningsprocessen, öka träets transparenta egenskaper och experimentera vidare med olika träslag. Forskningsprojektet pågår till år 2022. Nyheten om det genomskinliga träet har fått stort internationellt genomslag och det finns företag som visat intresse för masstillverkning.

5. Trä med superkrafter

Trähus är självförsörjande när det gäller uppvärmning. På byggvaruhuset väljer du träets egenskaper beroende på vad du ska bygga. Olika träslag ger olika grader av transparens. Det finns flera multifunktionella träslag, inte bara transparenta, utan också med andra specialegenskaper. Det har redan i dag utförts experiment där trä har modifierats till att bli magnetiskt, eldtåligt respektive konduktivt (med elektrisk ledningsförmåga).

Fakta

Transparent trä

Är en biokomposit, en mix av trä och plast (polymer) som tagits fram på Wallenberg Wood Science Center.

Passar som byggmaterial och till transparenta solcellsfönster.

Ju tjockare trä, desto lägre transparens, men egenskaperna kan regleras. I testerna hade träet en tjocklek på 1,2 mm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Genomskinligt trä – därför är det framtidens material