info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Så röstade partierna om tillfälliga anställningar

2016 röstade riksdagen om regeringens förslag om skärpta regler kring missbruket av tidsbegränsade anställningar. Läs om hur de olika partierna röstade.

Foto: Colourbox

Omröstningen om de tidsbegränsade anställningar är den femte viktiga byggfrågan som tidningen granskar inför valet.

JA: Anser att tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion för företagen, men accepterar förslaget eftersom EU annars kan minska Sveriges handlingsutrymme på området.

Så röstade partierna om avdragsgill fackavgift

JA: Anser att tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion för företagen, men accepterar förslaget eftersom EU annars kan minska Sveriges handlingsutrymme på området.

JA: Anser att tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion för företagen, men accepterar förslaget eftersom EU annars kan minska Sveriges handlingsutrymme på området.

JA: Anser att tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion för företagen, men accepterar förslaget eftersom EU annars kan minska Sveriges handlingsutrymme på området.

NEJ: Röstar emot som enda parti. Försvarar visstidsanställningar och anser att EU tvingar Sverige till en förändring som inskränker avtalsmöjligheterna för arbetsmarknadens parter.

A-kassan: Så röstade partierna

JA: Vill ha mer anställningstrygghet och stärka arbetstagarnas ställning. Tillsvidareanställning ska vara normen på arbetsmarknaden.

JA: Vill ha mer anställningstrygghet och stärka arbetstagarnas ställning. Tillsvidareanställning ska vara normen på arbetsmarknaden.

Pensionsuppgörelsen – så tycker partierna

JA: Röstar för förslaget, men vill ha en skarpare lagändring och lyfter också frågan om att helt slopa allmän visstid.

Fakta

FAKTA

Lagändringen började gälla den 1 maj 2016 och grundar sig i ett direktiv från EU. Sedan tidigare kan allmän visstidsanställning bli en tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning under en femårsperiod. Nu gäller lagen också andra tidsbegränsade anställningar (vikariat, säsongsarbete) som följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Kristian Borg
Annons
AKH 640×240 V47-48
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC