info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fuskare ska tvingas betala

Lägsta avgiften blir 5 000 kronor och den högsta en miljon. Arbetsmiljöverket har bestämt hur de nya sanktionsavgifterna ska se ut för de företag som missköter arbetsmiljön.

Från första juli i sommar införs nya sanktionsavgifter. Det betyder att företag som bryter mot regler i arbetsmiljön kan tvingas betala en avgift som utdöms efter Arbetsmiljöverkets inspektion.
Avgifterna kommer att baseras på hur allvarligt felet är och antalet sysselsatta.
-De flesta avgifter beror på hur många sysselsatta, egna anställda och inhyrda, som företaget har då man bryter mot reglerna. Det säger Anna-Carin Nordlund, som arbetar med regelarbete inom bygg- och anläggning på Arbetsmiljöverket.

Ställningar och fallrisker

Högsta avgiften får företag med minst 500 sysselsatta. Då det gäller till exempel fallrisker kan avgifterna variera mellan 40 000 och 400 000 kronor.
Det nya systemet kommer att omfatta sammanlagt ett 50-tal paragrafer i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter. Det gäller bland annat regler om arbetsmiljöplaner, krav då det gäller lyftanordningar och ställningar.
Fallrisker är en vanlig fara i byggbranschen. De kommer att beläggas med sanktionsavgifter, men senare, från den 1 januari 2015.

Nytt system

Det är riksdagen som beslutat att införa ett nytt system med sanktionsavgifter. Efter beslutet har Arbetsmiljöverket nu bestämt hur avgifterna ska se ut och fungera i praktiken. Motivet till förändringen är att det tar tid att utreda brott i arbetsmiljön och att det i många fall aldrig leder till straff. De nya sanktionsavgifterna går aldrig till polis, åklagare och domstol utan där fattar Arbetsmiljöverket beslut. Liksom tidigare kan verket också lägga föreläggande och förbud för att hindra att farliga jobb fortsätter att utföras.

Kritik mot färre möjligheter att åtala

Men det har också riktats kritik mot de nya avgifterna, bland annat från fackligt håll. Det som kritiserats är att man samtidigt tar bort möjligheten att åtala för brott där företagen fått sanktionsavgifter. Ett stort antal av de brott som reglerats i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, blir inte längre åtalbara.
-Vid arbetsplatsolyckor kan man dock välja om man ska utdöma en sanktionsavgift eller välja att åtalsanmäla brottet till åklagare, säger Anna-Carin Nordlund.
Då det gäller allvarligare brott, brott som regleras i brottsbalken, kommer de också i fortsättningen att utredas av polis och åklagare. Det gäller till exempel dödsolyckor och olyckor med svårt skadade.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fuskare ska tvingas betala

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig