info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fusk med ID06 måste stoppas

Diskussionen om ID06 fortsätter efter avslöjandet nyligen om misstänkt missbruk. Fusk måste både utredas ordentligt och hindras. Det tycker såväl Byggnads som arbetsgivarna.

Nyligen uppmärksammades ett misstänkt missbruk av ID06-kort på ett skolbygge i Stockholm. Ombudsmän från Byggnads och Elektrikerförbundet gjordes uppmärksamma på att en av byggnadsarbetarna hade dubbla ID06-kort.
-Vid kontroll visade det sig att mannen hade två olika kort. Ett för en städfirma och ett för ett byggföretag, som är verksamt på arbetsplatsen. Han hade samma foto på båda korten, men uppgav olika namn på sig själv, säger Fredrik Sirberg, som nu hanterar ärendet för Byggnads avdelning Stockholm-Gotland
Han har inte kunnat fastställa vilken identitet som är mannens riktiga. Om ett av korten stämmer eller om det är tveksamheter med båda.
– Vi vet bara att något är fel och vi har överlämnat ärendet till ekobrottsmyndigheten, säger Fredrik Sirberg.

Risk om korten utnyttjas fel

Elektrikerförbundet har hårt kritiserat ID06-systemet. Fredrik Sirberg är i grunden positiv till ID06 men ser en risk om korten kan utnyttjas till att ge legitimitet åt svartjobb.
-Det viktigaste är att leverantören av korten är noggrann då de tillverkas och lämnas ut. Innan man trycker kortet måste man säkerställa att individen på korten är rätt person. Blir folk osäkra på att systemet är säkert, faller det i sin trovärdighet. A och O är att kunna lita på det, säger han.

Ska hindra svartjobb

Byggbranschens system, ID06 har tillkommit för att få bort ekonomisk brottslighet, fiffel och svartjobb. ID kort och personalliggare är bärande delar i systemet. Företagen som ingår i systemen skickar in foto, samt personuppgifter på sina anställda till en korttillverkare. Detta för att få ett ID06-kort som de ska ha på sig på arbetsplatsen och när de går in på arbetsplatsen och skriver in sig i personalliggaren.

Måste utredas

Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, tycker i grund och botten att systemet fungerar bra, men att det är viktigt att utreda missförhållanden. Han påpekar att han inte är insatt i några detaljer i det nu aktuella fallet.
– Men har någon förfalskat personuppgifter är det allvarligt och något som ska utredas av polisen, säger han.
Peter Löfgren säger att det är det beställande företaget som är skyldigt att se till att rätt uppgifter kommer in till korttillverkaren. Och påpekar att myndigheterna har rätt att gå till kortillverkaren och få uppgifter som företaget lämnat om sin anställde.
– Alla underlag finns lagrade hos kortfirman.

Ska kunna styrka identitet

ID06-kortet är ingen giltig legitimation, som till exempel körkort. Men vid misstanke om att ett ID06-kort inte stämmer kan till exempel en platschef begära att den anställde ska kunna styrka sin identitet med en godkänd legitimation.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fusk med ID06 måste stoppas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig