info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kranarbetaren dog – företaget frias

En kranarbetare dog, en skadades allvarligt och två lindrigare vid ett kranhaveri i Söråkers hamn. Men ingen anses ansvarig, en belgisk domstol har friat de åtalade.

En man omkom i samband med en arbetsplatsolycka i Söråker 2013. Nu har fallet slutligen avgjorts. Foto: Robin Nordlund/Sundsvalls Tidning

Den uppmärksammade olyckan hände i maj 2013 i Söråkers hamn då en lyftanordning, en  pontonkran, kollapsade under montering. Den föll över pråmen där flera arbetare befann sig. Olyckan skedde i samband med ett brobygge över Sundsvallsfjärden.

De skulle lyfta brosektioner till bron och höll på med ihopsättning av kranen som skulle utföra arbetet då olyckan inträffade. En av arbetarna träffades så illa att han dog  och hans svårast skadade kamrat var nedsövd och vårdades i respirator. Det belgiska företaget  Sarens var underentreprenör till JVS, Joint Venture Sundsvall, huvudentreprenören för brobygget.
Vid arbetsplatsen fanns fem arbetare från Sarens och en kranförare från ett svenskt företag.

Olyckan utreddes först i Sverige. Åklagare Christer B Jarlås ledde den svenska brottsutredningen men beslöt att lämna över den till belgiska myndigheter.

– Orsaken var att både de skadade och bolaget kommer från Belgien, säger han.

Senare åtalades ansvariga vid företaget, liksom själva bolaget. Det rörde sig om två befattningshavare, en av dem avled dock under rättsprocessens gång.
Åtalet gjordes vid en domstol i Bryssel som hanterar arbetsrelaterade frågor, däribland brottmål vid olyckor.

 Under förra året kom friande domar från domstolen. Christer B Jarlås tog del av dessa i början av detta år, efter att den belgiske åklagaren beslutat sig för att inte överklaga. Det innebär att domen står fast.

Efter att ha läst domen är Christer B Jarlås förvånad över utgången.

– Det hade varit troligare med en fällande dom i Sverige på det här materialet. Jag upplever att bolaget medger allvarliga fel, bland annat rörande material. Hade ett svenskt bolag medgett de bristerna har jag svårt att tänka mig att det inte hade blivit en fällande dom i Sverige. Det känns som att det var mer av formella skäl som man friade, men reglerna där är ju annorlunda, säger han.

Den belgiske åklagaren åtalade företaget och dess ansvariga för att ha åsidsatt sina skyldigheter att  värna om anställdas hälsa och säkerhet. De åtalades bland annat för att inte ha gjort en tillräcklig riskanalys för arbetet, att ha brustit i informationen till dem som skulle utföra arbetet, om hur det skulle utföras och vilka riskerna var. Det rådde oklarheter i arbetsfördelning. Personer som inte hade tillräcklig kunskap hade fått ta för stort ansvar och det brast i tillsyn, ansåg åklagaren.

I domstolens beslut anser man att det inte går att att med säkerhet avgöra exakt vad som lett till olyckan, utan hävdar att att det i vissa fall finns motstridiga uppgifter, samt saknas bevis. Därmed går det inte att slå fast om någon är straffrättsligt ansvarig, anser rätten.

Kranföretaget Sarens presenterade samma år som olyckan en egen utredning om orsaken, som bland annat refererades i SVT. Enligt denna utredning berodde olyckan på tre faktorer som samverkade. Fel sorts bult användes vid monteringsarbetet, kalkyleringsfel hade gjorts vid konstruktionen av kranen och en felaktig procedur användes vid hopsättningsarbetet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kranarbetaren dog – företaget frias

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig