info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt uppåt för byggandet

Fortsatt goda tider för byggandet. Inte sedan rekordåren 1964 och 1989 har tillväxten i byggsektorn varit så bra som under 2005. Det visar den senaste konjunkturrapporten från Sveriges Byggindustrier, BI.

För 2005 väntas byggsektorns investeringar öka med 8 procent, och för 2006 med 4 procent. Också fjolåret var ett bra byggår, då ökande investeringarna med 5 procent.
Hittills i år har bostadsbyggandet fungerat som motor i byggandet. Under året byggs drygt 30 000 bostäder, varav drygt 18 000 i flerbostadshus. Under nästa år väntas bostadsbyggandet öka ytterligare, till totalt 32 000 bostäder.
Det är nästan en tredubbling jämfört med år 1998, då drygt 12 000 bostäder byggdes.
Orsaken är det låga räntorna i kombination med att fler svenska fått mer pengar i plånboken.
Brist på byggfolk sätter stopp för ännu fler bostadsbyggen, främst inom allmännyttan, konstaterar BI.

Nästa tar anläggningsbyggandet som över som motor. Framför allt är det byggandet av järnvägar som ökar. Det gäller Botniabanan, Norge-Vänerbana och Botniabanan. Däremot väntas inte några nya större vägbyggen påbörjas.
Även kontorsbyggandet väntas öka något. Också det är ett trendbrott. Efter byggboomen i slutet av 1980-talet finns det ett stort överskott på kontorslokaler i landet.
Dessutom har produktiviteten i byggandet ökat, konstaterar BI. Färre människor producerar mer, jämfört med tidigare år. Orsaken är troligen att det industriella byggandet, med ökat prefabricering, ökat.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt uppåt för byggandet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig