info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt tillväxt för byggsektorn

Sveriges Byggindustrier (BI) spår i en ny prognos för byggandet att den goda tillväxten fortsätter 2011 och 2012. - De flesta pilar pekar uppåt, säger Johan Dermar, nationalekonom på BI.

Enligt BI är det den starka tillväxten för svensk ekonomi under förra året som skapat en stabil grund för byggandet i landet. Under de närmaste två åren tror man att bostadsbyggandet ökar som helhet, men att småhusbyggandet minskar.
– Det gynnsamma konjunkturläget sätter byggbranschen i en bekväm sits, men småhusbyggandet kommer att gå trögt, säger Johan Dermar.
Han tycker att det är svårt att peka ut enskilda faktorer som påverkar småhusbyggandet negativt, men prisnivån och bolånetaket är två tänkbara orsaker.
När de gäller sysselsättningen så spår BI att antalet aktiva i branschen kommer fortsätta att öka, men att bristen på arbetsledande personal kommer att dämpa nyanställningstakten. Totalt räknar BI med att antalet sysselsatta i byggsektorn kommer att öka med 18 000 personer nästa år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt tillväxt för byggsektorn

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig