info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt starkt bostadsbyggande

Bostadsproduktionen minskar något nästa år, men prognosen ser fortsatt stark ut. Även i de nordiska länderna ser byggkonjunkturen ljus ut framöver.

Trots att det är en avtagande tillväxttakt i svensk ekonomi så ser byggkonjunkturen fortsatt stark ut, enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos. Under 2016 är det bostadsbyggandet som varit motorn och drivit fram investeringarna.

Nyproduktionen ökade med 37 procent

I år påbörjades  65 000 lägenheter, vilket är en rejäl ökning jämfört med förra året (46 900). Nivåerna på bostadsbyggandet antas sjunka lite under nästa år till 58 000, spår Sveriges Byggindustrier. Det är fortfarande höga nivåer, men enligt BI beror minskningen på skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor. Under 2016 var det nyproduktionen som stod för den stora ökningen i bostadsproduktionen. Den ökade med 37 procent i år. Nästa års siffra väntas bli 9 procent.

Bostadsbyggandet är motorn

Både investeringarna i lokaler och anläggningar ökade under 2016, men i mindre omfattning än bostäder. Under 2017 väntas både lokaler och anläggningarna öka något. Nästa år vänder de offentliga anläggningsinvesteringarna upp något på grund av ökade vägsatsningar. Även i de andra nordiska länderna går byggandet bra och precis som i Sverige är det bostadsbyggandet som är motorn i byggandet. Sammanlagt i de nordiska länderna ökar bostadsinvesteringarna med 10 procent i år och 4 procent nästa år. Det finns några skillnader mellan länderna. Under hela prognosperioden 2016-2017 fortsätter Sverige och Island att leda den nordiska tillväxtligan. Finland och Norge får en något svagare ökningstakt och Danmark har en svagare utveckling på grund av fallande anläggningsinvesteringar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt starkt bostadsbyggande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig