info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt stark tillväxt inom byggbranschen

Orderingången, byggandet och sysselsättning har ökat betydligt inom bygg- och anläggningsverksamheten de senaste månaderna. Närmare 30 procent av byggföretagen uppger nu brist på arbetskraft som främsta hindret för verksamheten.

Den senaste konjunkturbarometern för juni visar att stämningsläget bland företagen och hushåll är betydligt starkare än normalt. Bygg- och anläggningsverksamheten är för nuvarande inne i en stark återhämtningsfas.
Orderingången väntas fortsätta att stiga, även om orderstockarna fortfarande är mindre än normalt. Andelen företag som är missnöjda med orderstockens storlek krymper snabbt. I maj var 60 procent av företagen missnöjda, nu är den siffran bara 40 procent.
Företagen rapporterar nu om växande rekryteringsproblem Nästan en tredjedel av företagen(30 procent) upplever att bristen på arbetskraft utgör främsta hindret för verksamheten. För två månader sedan var den siffran drygt tio procent. Byggbranschen räknar med en stark tillväxt de närmaste månaderna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt stark tillväxt inom byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig