info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt stark tillväxt för Skanska

Det fortsätter att gå bra för Skanska.

Under årets sex första månader gjorde de en nettovinst på 3,9 miljarder kronor. En ökning med 12 procent. Förra året gjorde företaget en vinst på 3,03 miljarder kronor för samma period.
Under det första halvåret uppgick orderingången till 54,7 miljarder kronor och orderstocken till 111 miljarder kronor. Motsvarande siffror förra året var 47,1 miljarder kronor och 86 miljarder kronor.
Skanska räknar med att helårsresultatet för i år kommer att bli betydligt bättre än förra året. Främst beroende på den goda marknadsutvecklingen och att bolaget ökat fokuseringen på kärnverksamheten – bygg- och projektutveckling.
Under det första halvåret har byggverksamheten utvecklats positivt på samtliga marknader för Skanska. Speciellt bra har det gått i USA där Skanska USA nu är USA:s fjärde största byggservicebolag.
Det går även bra för Skanskas verksamhet i Sverige. Bolaget ser ljust på framtiden. Framför allt när det gäller byggandet av bostäder och kommersiella lokaler. Orderingången har för Skanska Sverige ökat med 21 procent, till 17,8 miljarder kronor, under det första halvåret.
Skanska har genom förvärv av större byggbolag flyttat fram sina positioner i Norge, Polen och Tjeckien. Marknader som förväntas ha en mycket god utveckling under de närmaste åren.
Kort efter rapporten hade Skanskas B-aktie gått ned med 9:50 kronor på Stockholms fondbörs. Det motsvarar en nedgång på 2,8 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt stark tillväxt för Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig