info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt prövning för Östeuropeer

Arbetstillstånd krävs, i första hand i två år, av de nya EU-medborgare som vill arbeta i Sverige. Det föreslår regeringen. Byggnads välkomnar förslaget.

En medborgare i de nya EU-länderna som vill arbeta i Sverige måste också i fortsättningen först skaffa arbetstillstånd. Förutsättningen för att få tillstånd ska vara en anställning med viss varaktighet och kollektivavtalsenlig lön.
Det är innebörden av regeringens förslag till övergångsregler för åtta av de tio länder som kommer med i EU den 1 maj. Motivet för förslaget är att förhindra att arbetstagare från de nya medlemsländerna exploateras, skriver regeringen i sitt förslag som presenterade på fredagsförmiddagen.

Byggnads har krävt att också den så kallade arbetsmarknadsprövningen ska vara kvar. Sådan prövning innebär att arbetstillstånd inte ska beviljas om det finns svensk arbetskraft tillgänglig. Regeringen har valt att inte föreslå fortsatt arbetsmarknadsprövning.
– Det är mindre bra. Vi missar en viktig del av den prövning vi kunnat medverka i hittills, säger Hans Tilly, byggnads ordförande.
Men i övrigt är förslaget bra, menar Hans Tilly. Han välkomnar till exempel förslaget om utökad kontroll av egenföretagare och uppdraget till AMS att bevaka att arbetskraft från öst inte slår ut svensk arbetskraft.
Också på andra punkter har regeringen gått LO tillmötes. Finansdepartementets arbete med att lägga ansvaret för skatt och avgifter i bygg- och anläggningssektorn på huvudentreprenören nämns i förslaget liksom behovet av att lagstifta om att arbetsgivare måste redovisa löne- och anställningsvillkor även om de inte har några fackanslutna anställda.
– Det mest positiva är att regeringen tagit till sig våra synpunkter när det gäller att slå vakt om regler och kollektivavtal, anser Hans Tilly.

Regeringens förslag ska nu remissbehandlas innan riksdagen tar beslut i slutet av april. Bland riksdagspartierna är kritiken skarp. Regeringens samarbetspartier miljöpartiet och vänsterpartiet har redan tidigare avvisat övergångsregler liksom centerpartiet. Folkpartiets Lars Leijonborg säger i ett första uttalande att han vill ha ett förslag som tydligare riktar in sig på att skydda välfärdssystemen.
Förslaget om övergångsregler avser medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien samt Slovakien. Cypern och Malta är undantagna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt prövning för Östeuropeer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig