info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt högtryck i byggbranschen

Byggbranschen är fortfarande het och företagen redovisar optimistiska förväntningar även inför kommande tre månader. Det visar Konjunkturinstitutets senaste rapport.

Byggföretagen är mer nöjda än normalt, med storleken på nuvarande orderstockar. Företagen rapporterar om mycket god ordertillväxt de senaste tre månaderna och byggandet uppges ha ökat i betydligt större omfattning än normalt. Det visar Konjunkturinstitutets rapport.
Men siffran över antalet nyanställda har sjunkit de senaste månaderna och företagen har under två månader i följd rapporterat att antalet anställda är oförändrat.

”Skvallrar om framtida sysselsättning”

– Det kan skvallra om att sysselsättningen inte kommer att öka lika mycket framåt i tiden, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.
Enligt Deremar pekar olika undersökningar åt olika håll när det gäller sysselsättningen i byggbranschen. SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) visar tvärtom att sysselsättningen ökar starkt i branschen.
– Det kan bero på att Konjunkturinstitutet, även om man gör ett urval bland företagen, inte når de små företagen. Det kanske är i de mindre företagen och bland egenföretagare, sysselsättningen ökar. Vi är själva osäkra på varför siffrorna skiljer sig åt. Det kan också bero på hur man mäter.

”Arbetskraftsbrist”

Företagen uppger i Konjunkturinstitutets undersökning att den främsta orsaken till att sysselsättningen inte ökar, är att det är brist på arbetskraft.
För husbyggarna har anbudspriserna stigit men i anläggningsbranschen är de oförändrade.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt högtryck i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig