info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt höga olyckstal i Hallandsås

Antalet olyckor som sker i tunnelbyggandet genom Hallandsås ligger kvar på samma nivå som förra året, och tillbuden ökar. Det visar en statlig granskning av projektet.

Enligt Banverkets egen statistik skedde åtta olyckor som ledde till mer än en dags frånvaro under första halvåret i år. Det är ungefär lika många som under samma period förra året. Ingen olycka har lett till någon allvarlig skada. De vanligaste olyckorna ger kläm- och skärskador på fingrar och händer, ögonskador samt vrickade fötter.

Antalet tillbud har däremot blivit fler. Första halvåret i år rapporterades 55 tillbud. Samma period förra året inträffade 13. Banverket förklarar ökningen med att olyckor och tillbud rapporteras och följs upp oftare av entreprenörer.

Huvudentreprenör för Hallandsås är Skanska/Vinci. Och det är den statliga Hallandsåskommittén som granskat arbetsmiljöarbetet i tunnlarna. Kommittén menar att Banverket och Skanska/Vinci bör sätta upp gemensamma arbetsmiljömål som blir tydligare och lättare att kommunicera.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt höga olyckstal i Hallandsås

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig