info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förtroendemän får fler uppgifter i facket

Ett trettiotal fackliga förtroendemän runt om i landet har nu fullmakter för att utföra sådana jobb som ombudsmän normalt ansvarar för. Tanken är att den strukturen ska byggas ut. Men i ett första steg ska den nuvarande verksamheten nu utvärderas.

Kalmar är en av de avdelningar där man kommit längst med projektet, sex lagbasar har fullmakt för att förhandla ackord. Avdelningens ordförande Morgan Nyberg var skeptisk när projektet drog igång tidigare i år.
– Men jag har ändrat uppfattning, säger han nu.
Han konstaterar att det hittills gått bra för lagbasarna att förhandla och att fler är intresserade av att ta på sig likadana uppdrag.
– Vi är inte främmande för att utöka det här, säger han.

Det var förra våren som Byggnads tog beslut om att föra ut fler fackliga uppgifter på förtroendemän så som lagbasar och mb-ledamöter. Beslutet kom i kölvattnet av bland annat en kraftig bantning av antalet ombudsmän. Framför allt handlar det om att ge lagbasar fullmakter för att förhandla och stämma av ackord på egen hand, men förtroendemän kan också få ansvar för bland annat förhandling om in- o uthyrning av arbetskraft.
I dag har alltså ett trettiotal personer fullmakter för att sköta sådana här uppgifter, i de flesta fall gäller det ackordsförhandlingar. Fullmakterna sätter ramar för vilken typ av överenskommelser man får ingå och om man inte kan enas inom de ramarna ska en ombudsman kallas in.

Traditionellt har Byggnads satt stort värde på att låta ombudsmän sköta de här uppgifterna, de har ansetts starka i och med att de inte är i beroendeställning till arbetsgivarna. Men nu är det alltså nya tider och på kongressen i sommar ska en utbyggnad av projektet diskuteras. Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att man precis står i begrepp att göra en utvärdering av hur verksamheten fungerat hittills, för att utifrån den diskutera fortsättningen.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förtroendemän får fler uppgifter i facket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig