info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag om samgående mellan a-kassor i höst

Byggnads a-kassa och Målarnas a-kassa kan komma att gå samman i höst, långt före det föreslagna samgåendet mellan de båda fackförbunden. Cheferna för a-kassorna har lagt fram ett förslag om detta. Men inga beslut har fattats än.

– På grund av alla regeländringar, och den höjda avgiften, måste vi hitta rationaliseringsmöjligheter för att spara medlemmar, pengar, tid, och kraft, säger Sten-Åke Thorén, enhetschef för Byggnads a-kassa.
Thorén har tillsammans med chefen för Målarnas a-kassa lagt fram ett förslag om ett samgående den 1 september. Det är en lämplig tidpunkt med hänsyn till arbetsbelastningen på kassorna, menar cheferna. Arbetslösa kommer inte att märka av förändringen.
Förslaget kommer att behandlas av styrelsen för Målarnas a-kassa nästa vecka. Därefter fattar Målarnas föreningsstämma beslut i juni. Om Målarna säger ja, går Målarnas a-kassa upp i Byggnads a-kassa. Det betyder att Byggnads övertar tillgångar och skulder samt alla anställda.
– Fusionen kan bara ske om inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänner den. Och ett godkännande kan inte ske förrän efter att fusionen genomförts. Det låter lite märkligt men så är det, säger Sten-Åke Thorén.
De båda fackförbunden har för avsikt att gå samman senare. Om förbundens fullmäktige respektive förbundsmöte ger sitt godkännande kommer samgåendet att ske den 1 januari 2009.
Den 14 december i år kommer Målarna i ett förbundsmöte fatta ett första beslut huruvida de ska gå samman med Byggnads eller ej. Sedan dröjer det fram till 2008 innan de bägge förbunden tar sina slutgiltiga beslut.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag om samgående mellan a-kassor i höst

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig