info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag om kortad arbetstid

Lönefrågor tas upp i 27 av de 189 motioner som kommit in inför Byggnads kongress i sommar. Flera av motionerna handlar om arbetstidsförkortning och om bättre villkor för städare.

Sju av de 27 motionerna inom löneområdet gäller önskemål om arbetstidsförkortning. I en motion från Byggettan uppmanas förbundet exempelvis att ”visa lite tåga” och göra arbetstidsförkortning till en avtalsfråga. I sitt utlåtande konstaterar förbundsstyrelsen att kortare arbetstid är en viktig välfärdsfråga, och att önskan om detta är djupt förankrad i organisationen. Men, till skillnad från i ovan nämnda förslag, anser förbundsstyrelsen att en förkortning i första hand måste ske genom en lagändring. Dels för att avtalsvägen är dyr, dels för att en lagändring kommer fler till del.

I flera motioner betonas också vikten av minskade löneklyftor. Både Byggettan och Helsingborg nämner städare, maskinförare och glasarbetare som grupper förbundet behöver satsa på. Just städarnas villkor tas upp i flera sammanhang. ”Vi städerskor/städare vill också kunna påverka vår lön och inte vara i händerna på arbetsgivarnas godtyckliga tidsättning” heter det i en motion från Örnsköldsvik. Motionen landar i ett förslag om ett utarbetat prestationslönesystem för städjobb. Kravet återkommer i ytterligare två motioner. Från just Örnsköldsvik kommer även förslag om att förbundet ska tillsätta resurser för att förbättra städarnas arbetssituation.

Ersättning för glasögon som slits på jobbet, nivåer på reseersättning och traktamenten, samt boendestandard vid traktamentsjobb tas också upp i kongressmotionerna. Vidare gäller ett förslag att lagbasersättning bör införas i bygg- och anläggningsavtalet, ett annat att förbundsstyrelsen ska ta fram regler för hur lagbasar ersätts. Den sistnämnda motionen kommer från Uppland, som skriver att det blir allt vanligare att lagbasarna inte är valda av arbetslaget utan av arbetsgivarnas ”handgångna män”. Slutligen handlar några motioner om att stärka eller försvara prestationslönesystemet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag om kortad arbetstid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig