info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag om jobbinvandring försämrar för arbetslösa att få jobb

Ett nytt förslag från regeringen och miljöpartiet ska underlätta för personer utanför EU att få jobb i Sverige. Men Byggnads ordförande Hans Tilly, tycker att förslaget bland annat försämrar möjligheten att hitta kompetent arbetskraft och för arbetslösa att få jobb.

I går presenterade regeringen och miljöpartiet tillsammans en lagrådsremiss med förslag till regler för arbetskraftsinvandring.
Enligt förslaget ska det bli lättare för någon utanför EU att få jobb
i Sverige. Förslaget går i korthet ut på
* att en svensk arbetsgivare ger ett jobberbjudande till någon utanför EU så ska personen kunna få uppehålls- och arbetstillstånd
* arbetsförmedlingen ska inte längre pröva om arbetskraften finns tillgänglig. Det är arbetsgivaren som beslutar om detta.
* tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs. Den som har ett jobb ska i första skedet få arbetstillstånd i två år. Det ska senare kunna förlängas i ytterligare två år. Efter den tiden får man permanent uppehållstillstånd.
Byggnads ordförande, Hans Tilly, vänder sig främst emot förslaget att arbetsförmedlingen inte längre får pröva om arbetskraften finns tillgänglig Som det är i dag har de fackliga organisationerna, exempelvis Byggnads, rätt att tycka till i tillståndsärenden.
–Förslaget försämrar möjligheten för samhället och de fackliga organisationerna att undersökta om det finns kompetent arbetskraft. Exempelvis försämras möjligheten för arbetslösa byggnadsarbetare att få jobb.

I gårdagens debattartikel i DN skriver migrationsminister Tobias Billström (m) och miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson att många företag vittnar om rekryteringsproblem och att för två av tre byggföretag är bristen på arbetskraft det främsta hindret i verksamheten.
Hans Tilly tycker att diskussionen om brist på arbetskraft i byggbranschen sänder fel signaler.
– Det finns i dag ett stort problem med lärlingar som inte får anställningar och vi får också rapporter om företag som varslar folk, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag om jobbinvandring försämrar för arbetslösa att få jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig