info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag: Inkomsten avgör rätt till framtida a-kassa

Framtidens a-kassa ska grundas på inkomst istället för inarbetad tid, som idag. Det föreslås i en ny utredning.

Inkomsten ska avgöra rätten till a-kassa, enligt nytt förslag. Foto: Mostphotos

Förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring presenterades på tisdagsmorgonen vid en pressträff med utredaren Maria Hemström Hemmingsson och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Tanken är att rätten till ersättning ska bygga på inkomster istället för som idag, inarbetad tid. En bakgrund till utredningen är att arbetsmarknaden förändrats kraftigt och att man vill att fler ska vara med i a-kassan.

Många på arbetsmarknaden har flera arbetsgivare och gör i många fall korta påhugg. Då kan det vara svårt och tidsödande att redovisa all sin arbetade tid.

– Vårt förslag baseras på inkomster. Det innebär att du ska visa vilka inkomster du har och vilken skatt som har betalats på dem. Det öppnar rättigheten till arbetslöshetsersättning, sa utredaren Maria Hemström Hemmingsson.

Enligt förslaget ska inkomstvillkoret vara utformat så att under en ramtid på tolv månader innan man blir arbetslös ska man visa att man uppnått en viss total inkomst. Men man ska också ha haft en minsta total inkomst under fyra månader. Man ska alltså ha arbetat i minst fyra månader och tjänat en viss summa för att få rätt till ersättning.

Utredaren betonar att det är en omställningsersättning, en ersättning mellan två jobb och att den bygger på en förankring på arbetsmarknaden.
Kraven på utredningen har varit att arbetslöshetsförsäkringen inte får kosta mer än idag. Det är sedan upp till regeringen om man vill anta det här förslaget och vilka ersättningsnivåer som ska gälla.

Beräknat på dagens utgiftstak för försäkringen skulle kraven för att kvalificera sig för a-kassa se ut så här:

– Vårt förslag är att den minsta totalinkomsten som ska krävas är 120 000 kronor och den minsta månadsinkomsten är 10 000 kronor. Det ska räcka för att kvalificera sig till ersättningen, säger  Maria Hemström Hemmingsson.

I förslaget finns också en undantagsregel för sökande som exempelvis är ny eller återinträdande på arbetsmarknaden. Då skulle man inte behöva uppfylla kravet på en minsta totalinkomst utan för att få ersättning skulle det räcka att man haft en minsta månadsinkomst i minst fyra månader i rad. Man får då en mindre ersättning under kortare tid. Samma person kan använda undantagsregeln högst två gånger i följd.

Läs utredningen här.

Själva ersättningen ska avgöras av vilken inkomst man hade, hur länge man varit medlem i en a-kassa och hur länge man varit arbetslös.
Ju högre inkomst man haft, ju högre ersättning skulle man få, enligt förslaget, upp till ett tak på maximalt 25 000 kronor i månaden. Efter en tid med ersättning trappas den av.

Tanken är att har du varit med tolv månader i a-kassan ska du få 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst. För den som har kortare tid i a-kassan är ersättningen lägre.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag: Inkomsten avgör rätt till framtida a-kassa