info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förlorad pensionsrätt trots dom

Per-Erik Eliasson, en arbetsskadad byggnadsarbetare, drev en tvist mot försäkringskassan till kammarrätt.

Han fick rätt på alla punkter men förlorar trots det pensionsrätt. Och han är inte ensam. Alla som får stora engångsbelopp i ersättning för flera år bakåt i tiden riskerar att gå miste om pensionsrätt.
Per-Erik Eliassons tvist handlade om livränta. Kammarrättens dom innebar att försäkringskassan blev skyldig att betala för flera år bakåt i tiden.
– Jag fick totalt drygt 200 000 kronor under 1998. Det var ersättning som jag skulle ha fått under 1996 och 1997, berättar han.
När sedan pensionsbeskedets orange kuvert damp ned i postlådan visade det sig att Per-Erik trots domen förlorar på försäkringskassan felaktiga beslut.
Den ersättning han fick 1998 lades på hans övriga inkomst. På det sättet slog han i taket för hur mycket inkomst som ger pensionsrätt. Ersättningen, som om allt hade gått rätt till från början, skulle ha givit pensionsrätt under 1996 och 1997 ger nu ingen pensionsrätt alls för de åren.
På riksförsäkringsverket, RFV, känner man till problemet. Viveca Loman bekräftar att utdragna tvister där den försäkrade får rätt mot försäkringskassorna får den här konsekvensen.
– Det är korrekt att det är så här vi gör och att det får den konsekvensen. Och det kan handla om stora belopp som den försäkrade går miste om, säger hon.
– Men våra riktlinjer säger att vi ska göra så här. En ändring måste föregås av ett politiskt beslut.
Byggnadsarbetaren har inte nått socialförsäkringsminister Ingela Thalén för en kommentar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förlorad pensionsrätt trots dom

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig