info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förhandlingar om ny kemikalielag bröt samman

Det blev ingen uppgörelse mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om EU:s nya och mycket omfattande kemikalielag, Reach. Företrädare för näringslivet, bland annat flera vd:ar i byggbolag, uppmanar regeringen att agera kraftfullt för att till stånd en kompromiss kring en ny kemikalielag.

Europaparlamentet kunde inte acceptera förslaget från det finska ordförandeskapet och partigrupperna var oense om kompromissförslaget. Den konservativa gruppen ansåg bland annat att rådets förslag ställde för strikta krav på att testa ämnen.
Vänstergruppen, liberala gruppen, de gröna och socialistgruppen ansåg att istället att rådets förslag hade för svaga regler om att farliga ämnen ska ersättas när det finns mindre farliga alternativ, för svaga regler om registrering av ämnen och för svaga krav på information till konsumenterna.
På Europortalens debatt skriver flera företrädare för näringslivet, bland annat Mats Williamsson, VD Skanska och Olle Ehrlén, vd NCC Construction Sverige att en stark gemensam kemikalielag lägger grunden för bland annat bättre folkhälsa, säkrare arbetsmiljö och renare miljö. Om parterna misslyckas riskerar EU att stå utan en lag som reglerar kemikalieanvändningen på den europeiska marknaden. Reach står inför sitt andra och sista beslut i Europaparlamentet, som är planerat för december 2006. Sammanbrottet i förhandlingarna ökar risken för att det slutliga avgörandet går till en förlikning mellan Europaparlamentet och ministerrådet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förhandlingar om ny kemikalielag bröt samman

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig