info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagshälsa för bygg kartläggs

Byggbranschen använder inte företagshälsan i någon större utsträckning. Forskare i Luleå tror att en orsak är bristande kunskap om branschens behov. Nu ska behoven kartläggas.

Afa försäkring och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) har beviljat Luleå tekniska universitet stöd till projektet som ska samla kunskap gällande byggbranschens behov av företagshälsa. Nu är det precis i startgroparna, slutdatum är satt till slutet av 2018.
-Vi har upplevt att det måste sonderas vad byggbranschen har för behov när det gäller ohälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och stödet gällande säkerhet. Vi ska titta på vad man har för behov och vad man köper från företagshälsovård, konsulter och primärvård, säger Leif Berglund, forskare inom industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet

”Ett moment 22”

Leif Berglund konstaterar att byggbranschen har ett ganska stort behov av stöd när det gäller ohälsa, men säger att branschen ändå inte köper så mycket tjänster från företagshälsovården. Han tror att det kan bero på att företagshälsovården ofta saknar kompetens gällande branschens specifika behov. Även företagshälsans utbud ska kartläggas i studien i Luleå.
– Det är också ett slags moment 22, säger han.
Han menar på att en företagshälsa som inte är efterfrågad av branschen inte utvecklar kompetens om byggsektorn och därmed blir än mindre efterfrågad. Han hoppas att studien kan hjälpa till att bryta sådana mönster.
– Om man kan vara tydlig på bred front med vad byggbranschen behöver för kompetens kan man också tänka att man är mer tydlig med att utveckla den kompetensen, konstaterar han.

Särskild bygghälsa nedlagd

Fram till 1993 fanns företagshälsan för byggbranschen samlad i den branschspecifika Bygghälsan.
Genom det systemet samlades också kunskap som underlag för beslut som påverkade arbetsmiljön. Nu finns ingen motsvarande central samordning av företagshälsan i branschen.
Byggnadsarbetaren granskade i två reportage runt det senaste årsskiftet friskvården hos storbolagen samt bland mindre byggbolag.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagshälsa för bygg kartläggs

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig