info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagsavgift kvar i vägavtal

Det blir fortsatta avtalade avgifter till facket i det väg- och banavtal som tecknades av fackförbundet Seko och Sveriges Byggindustrier (BI) i helgen. I stället för granskningsarvode kallas det utvecklingsarvode.

Den varslade strejken på väg- och järnvägsbyggen blev inställd. Det står klart sedan BI och Seko på lördagskvällen, den 12 maj, accepterade medlarnas bud om ett nytt treårigt avtal.
Medlingen innebar kompromisser på de områden där parterna inte kunnat enas. Sekos krav på fasta jobb för de säsongsanställda löstes genom ett nytt avtal om hur årsarbetstid för säsongsarbeta ska räknas fram i förhandlingar mellan företag och lokala fack. Anställningsformen säsongsanställd finns inte längre kvar i avtalet.

Arbetsgivarna fick bara delvis igenom sitt krav på slopade granskningsarvoden. De gamla arvodena avvecklas och ersätts av ett utvecklingsarvode som företagen betalar till Seko. Det nya arvodet ger Seko en inkomst på 40 miljoner under en treårsperiod som ska användas till utbildning av fackliga förtroendemän.
Avtalet liknar i övrigt de avtal som tecknats på byggområdet. Det är treårigt, ger en höjning av utgående löner på 3,20 kronor per timme varje år och innehåller en höjning av grundlönen i tre steg till 128 kronor per timme i slutsteget. Slopandet av en del av granskningsarvodet ger en ytterligare höjning av lönen under det första avtalsåret.

Utöver den centralt fastställda potten får de lokala facken en pott på 1,1 procent att fördela under avtalsperioden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagsavgift kvar i vägavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig