info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagen ser ökat byggande

Byggföretagen har mycket positiva förväntningar på orderstockar och byggande inför sommaren. Byggandet uppges också ha ökat i mycket stor omfattning de senaste månaderna.

Konjunkturinstitutets barometer för april visar att en förhållandevis hög andel byggföretags orderstockar har ökat de senaste tre månaderna. Barometern görs månadsvis och bygger på svar från ungefär 6500 företag, varav drygt 500 från byggindustrin. De byggföretag som svarat nu i april är mer nöjda än normalt med sina orderstockar. Dessutom uppger de att byggandet har ökat i mycket stor omfattning, samtidigt som anbudspriserna gått upp de senaste tre månaderna.
Antalet anställda har ökat, ändå pekar företagen ut arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ökat byggande.
Samtidigt är utvecklingen inte fullt lika positiv som i mars, då företagen gav en ännu ljusare bild av sina senaste tre månader. Även förväntningarna på branschen på ett års sikt har dämpats något, men de är fortfarande ljusa. Inför de allra närmsta tre månaderna har företagen mycket positiva förväntningar på orderstockar och byggande.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagen ser ökat byggande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig