info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företag stäms på en miljon

MB-ledamoten hindrades från att utföra sitt uppdrag, menar Byggnads, och stämmer byggföretaget till arbetsdomstolen.

Byggnads och byggfirman Otto Magnusson AB har det senaste året diskuterat förtroendemannens rätt till ledighet för fackligt arbete, i lokala förhandlingar och därefter i centrala förhandlingar, utan att komma överens. Nu vänder sig Byggnads till arbetsdomstolen för att få en prövning där. Facket anser att MB-ledamoten tillika huvudskyddsombudet på byggfirman hindrades från en mängd fackliga arbetsuppgifter som enligt Byggnads behövde göras.

Nekades ledighet

Enligt stämningsansökan handlade det bland annat om arbetsplatsbesök och skyddsronder, kontroll av underentreprenörer, turordningslistor, tvist om löner, uppföljning av sjukskrivna, förberedelser för förhandlingar, ergonomiska spörsmål på olika arbetsplatser. Förtroendemannen nekades ledighet för det fackliga arbetet vid ett 40-tal tillfällen. Avslagen är enligt Byggnads ett hinder för facklig verksamhet.

Flera roller

Byggföretaget har en MB-grupp, som täcker alla verksamheter i företaget. Den aktuella MB-ledomoten är utsedd till huvudskyddsombud, handläggare av arbetsmiljöfrågor och är också ordförande och sammankallande i MB-gruppen. Enligt Byggnads har MB-gruppen hanterat en rad olika frågor under senare tid.

Rätt till betalning

– Tvisten handlar i huvudsak om en MB-ledamots rätt till betald ledighet för fackligt arbete enligt förtroendemannalagen. Eftersom skyddsombudet sökt ledighet ett 40-tal gånger och fått nej, blir tvistefrågan: är detta fackligt arbete?. Om svaret på den frågan är ja, blir tvistefrågan om han hade rätt till ledighet med betalning, vilket vi anser att han hade, säger Byggnads advokat Jonas Wiberg.

Kränker föreningsrätten

Byggnads anser att företaget gjort sig skyldig till brott mot förtroendemannalagen genom att hindra facklig verksamhet, brott mot medbestämmandelagen genom att kränka föreningsrätten, samt brott mot kollektivavtalet när man inte beviljade ledighet för arbete som handlade om arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor.
Facket vill att byggföretaget ska betala ett skadestånd på totalt en halv miljon kronor till skyddsombudet och en halv miljon kronor till Byggnads.

”Vi har visst beviljat ledighet”

Företagets vd Ulf Magnusson säger till Byggnadsarbetaren att han är förvånad över att tvisten gått så långt. Företaget har goda relationer till sina anställda och värnar om det fackliga arbetet i företaget. Ulf Magnusson förklarar att företaget har goda relationer med Byggnads i Malmö. Varje gång MB-ledamoten begärt ledigt för att bedriva fackligt arbete, har han fått det, samtidigt som han fått lön från företaget. Ulf Magnussons förklaring till att Byggnads driver frågan, är att Byggnads vill lägga upp det fackliga arbetet på fasta tider.
– Jag tycker att det är tråkigt att vi tvingats lägga energi på detta i stället för att vi jobbar vidare med vår arbetsmiljö. Tvisten drivits fram av Byggnads centralt som vill ha ett ”case”. Vi är bara en bricka i ett spel mellan parterna här.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företag stäms på en miljon

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig