info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företag ska redovisa sjuktal

Riksdagen har antagit ett lagförslag som innebär att företag med fler än tio anställda ska redovisa sjukfrånvaron i företaget. Reglerna börjar gälla från den 1 juli nästa år.

I årsredovisningarna ska uppgifter finnas om den totala sjukfrånvaron samt fördelning på ålder. Även långtidssjuka som varit borta från arbetet mer än 60 dagar ska finnas med i redovisningen, om det inte kan leda till att personer på arbetsplatsen kan identifieras.
Arbetsgivarna ska också uppge hur många av sjukdomsfallen som är män och hur många som är kvinnor. Förutom företag med fler än tio anställda gäller reglerna gäller också kommuner och landsting. Lagen börjar gälla den 1 juli 2003.
De borgerliga partierna ansåg att företag görs till syndabockar för de höga sjuktalen och yrkade avslag på lagförslaget, men riksdagen antog ändå regeringsförslaget efter debatt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företag ska redovisa sjuktal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig